x
 • עדכונים אחרונים

  על ידי פורסם בתאריך 05.12.2019 11:26
  Article Preview

  "בנקאות פתוחה" - תוך שנה, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יחויבו לאפשר לגופים חיצוניים, גישה לחשבון הלקוח, ככל שניתנה לכך הסכמתו המפורשת, במטרה לסייע בהשוואת עלויות וקבלת שירותים פיננסיים ממגוון גופים
  בנק ישראל פרסם היום להערות הציבור טיוטה של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "יישום בנקאות פתוחה". במסגרת הוראה זו, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יחויבו לאפשר לגופים חיצוניים, גישה לחשבון הלקוח, ככל שניתנה לכך הסכמתו המפורשת, לצורך קבלת מידע או לצורך ביצוע פעולות. כניסת ההוראה לתוקף החל מה-1 לדצמבר 2020.


  הסדרה זו הינה צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל לקידום התחרות והחדשנות במערכת הבנקאית בישראל. בצעד זה מצטרף בנק ישראל לשורה של רגולטורים בעולם כדוגמת בריטניה, אוסטרליה, סינגפור ואחרים, שפרסמו עקרונות של בנקאות פתוחה למערכת הפיננסית.


  הגישה תתאפשר בשלבים


  פתיחת חשבון הלקוח לגישה של גופים חיצוניים תהיה בשלבים, כאשר בשלב הראשון תינתן גישה למידע על היתרות והתנועות בחשבון העו"ש של הלקוח וזאת תוך שנה מיום פרסום ההוראה.


  בשלב השני תינתן גישה למידע על התנועות בכרטיסי אשראי, בנקאיים או חוץ בנקאיים וכן תינתן גישה לייזום תשלום בחשבון הבנק של הלקוח, וזאת תוך שנה וחצי מיום פרסום ההוראה.


  השלב השלישי יכלול גישה למידע נוסף של הלקוח, כגון מידע על האשראי וההלוואות שנטל הלקוח מהבנק, מידע על הפיקדונות והחסכונות של הלקוח בבנק ומידע על תיק ני"ע של הלקוח וזאת תוך שנתיים מיום פרסום ההוראה.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 04.12.2019 13:41
  Article Preview

  על פי הטיוטה של הבנק המרכזי, הפרוטוקולים והמידע שיונגש באמצעותם יהיו פתוחים לציבור עד סוף 2020, והמידע בנוגע לאשראים, לחסכונות ולניירות ערך יונגש בצורה של בנקאות פתוחה עד סוף 2021
  לאחר שבנק ישראל קבע לוח זמנים ברור לאימוץ תקן ה-EMV בעולם כרטיסי האשראי הישראלי, הבנק המרכזי, שאחראי על מערכת הבנקאות בישראל, מוציא לדרך את ההסדרה ליצירת לוח זמנים ומתווה ליישום ה"חובה של בנקים וחברות כרטיסי אשראי ליישם את הסטנדרט לבנקאות פתוחה לספקי צד ג' שהם בנקים וחברות כרטיסי אשראי", ביחס לחשבונות פרטיים של ישראלים ושל תושבי חוץ. זאת לצד ובנוסף למהלכים אחרים שקודמו בישראל, ובהם יצירת "תעודת הזהות הבנקאית".


  על פי הטיוטה של בנק ישראל, הפרוטוקולים והמידע שיונגש באמצעותם יהיו פתוחים לציבור עד סוף 2020, כאשר המידע בנוגע לאשראים, לחסכונות ולניירות ערך יונגש בצורה של בנקאות פתוחה עד סוף 2021. כמו כן, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יידרשו לפעול בהתאם להסדרה החדשה ביחס לכרטיסי החיוב עד מחצית 2021.


  בנק ישראל מקדם עתה, באמצעות טיוטה שפורסמה היום, את עידוד יצירת פרוטוקולים שיקלו על פעילות שחקנים חיצוניים - שמייעצים ללקוחות הקצה על מנת שיוקל עליהם לשפר את מעמדם של לקוחות אלה ואת מיצוב התחרות - וישפיעו על עולם הבנקאות, לצד שימוש בפרוטוקולים אלה על-ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי עצמם.


  בהקשר זה מסבירים בפיקוח על הבנקים, כי "יישום הבנקאות הפתוחה בישראל הינו בעל פוטנציאל להשפעה מהותית על השירותים הפיננסיים ועל הדרך בה הלקוחות צורכים אותם. משכך, הבנקאות הפתוחה מציבה אתגרים בפני הבנקים וחברות כרטיסי האשראי וזאת לצד הזדמנויות חדשות ללקוחות, לבנקים, לחברות כרטיסי האשראי ולשחקנים נוספים במשק".
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 03.12.2019 07:28
  Article Preview

  12 חברות גייסו אג"ח בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד, בהשוואה לכ-5.9 מיליארד שקל בנובמבר אשתקד • רק כ-22% מסך הגיוסים היו בדירוג Aa3 ומעלה, לעומת 47% מתחילת השנה • בסקטור הנדל"ן נרשמו גיוסים של כ-580 מיליון שקל, לעומת ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה
  למרות הריבית האפסית והתשואות הנמוכות בשוק האג"ח הממשלתי, נרשמה בחודש שעבר ירידה חדה בהיקף גיוסי החוב בשוק הקונצרני. זאת, על רקע היעדרן המוחלט של הנפקות חוב על ידי בנקים וחברות ביטוח ומיעוט הנפקות נדל"ן.


  מסיכום שערכו כלכלני חברת מידרוג עולה כי לאחר ההתעוררות בשוק הקונצרני בספטמבר-אוקטובר, עם גיוסים של כ-15 מיליארד שקל בסה"כ, בחודש נובמבר הסתכם היקף הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרניות בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד (על ידי 12 חברות, לא כולל הנפקת הראל שהושלמה אתמול בהיקף של כ-800 מיליון שקל). זאת, בהשוואה לכ-5.9 מיליארד שקל גיוסים בחודש נובמבר אשתקד.


  לראשונה מאז חודש פברואר, הסקטור הבנקאי-ביטוחי לא השתתף כלל בהנפקות חודש נובמבר, לאחר שבאוקטובר הסתכם היקף הנפקות הסקטור בכ-4.1 מיליארד שקל. מתחילת השנה, מציינים במידרוג, גייס הסקטור כ-23 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כמעט כפול לעומת התקופה המקבילה ב-2018.

  "להערכתנו", מציינים במידרוג, "הגידול בהנפקות המגזר הפיננסי נרשם בשל רמת הריביות הנוחה בהתחשב במח"מ ההתחייבות, המשך הגידול בהיקף האשראי הבנקאי ובמשכנתאות, כניסה לגיוסים של חברות כרטיסי האשראי וכן הרחבת גיוסי ה-COCO (אג"ח סחיר עם רמת סיכון גבוהה יותר, שבשעת משבר עלול להפוך למניות ואולי גם להימחק) בסביבת הריבית הנוכחית".


  על רקע היעדר בנקים וחברות ביטוח, שלהם יש בדרך כלל דירוגים גבוהים, רק כ-22% מהסכום שגויס בנובמבר היה בדירוג גבוה יחסית של Aa3 ומעלה, לעומת כ-73% בחודש אוקטובר וכ-72% בחודש נובמבר אשתקד.


  במידרוג מציינים את השפעת העונתיות של מועדי החגים בספטמבר ואוקטובר לצד פרסום הדוחות הכספיים בחודש נובמבר, כגורמים לתנודתיות בהיקף גיוסי החוב. עם זאת, בסיכום שלושת החודשים ספטמבר-נובמבר, היקף ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרניות עומד על כ-17 מיליארד שקל, עלייה של 21% לעומת החודשים המקבילים אשתקד. מתחילת השנה גייסו החברות הציבוריות סך כולל של כ-56 מיליארד שקל, בדומה לסכום שגויס בתקופה המקבילה אשתקד.


  לדברי אבי שטרנשוס, שנכנס לאחרונה לתפקיד מנכ"ל מידרוג, "שנת 2019 מסתמנת בגיוון המנפיקים מבחינת איכות האשראי ברקע הנזילות הגבוהה בשווקים והתשואות הנמוכות. מגמות אלו צפויות ללוות אותנו גם בשנת 2020. השינוי במגמת הריבית בעולם ובציפיות תוואי הריבית בישראל יוצרת תחרות הולכת וגוברת בין נותני האשראי במגזר העסקי".


  כאמור,גם סקטור הנדל"ן כמעט ונעדר משוק ההנפקות הקונצרניות בחודש שעבר, אולם מאמצע השנה נרשם גידול יציב כמעט בכל אחד מהחודשים מלבד נובמבר. בנובמבר נרשמו גיוסים של כ-580 מיליון שקל בנדל"ן, לעומת גיוס ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה. בסה"כ נמשכת מגמת הירידה בסך ההנפקות בסקטור, כאשר בינואר-נובמבר גויסו כ-20 מיליארד שקל, ירידה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2018, וירידה של כ-30% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2017. ...
  על ידי פורסם בתאריך 02.12.2019 17:56
  Article Preview

  הבורסה בצעד נוסף להנגשת המידע לציבור הרחב:
  מקצרת את עיכוב פרסום נתוני המסחר לציבור ל- 15 דקות בלבד


  הבורסה לניירות ערך מודיעה היום (2.12.19) על קיצור הזמן לפרסום ללא עלות של נתוני המסחר לציבור הרחב. מנכ"ל הבורסה, איתי בן-זאב, החליט על קיצור הזמן כחלק מפעולות הבורסה להנגשת המידע לציבור הרחב ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים במרבית הבורסות המובילות בעולם.

  כך, פרק הזמן המינימלי לפרסום נתוני המסחר לציבור הרחב ללא תשלום, יעמוד על 15 דקות בלבד, במקום 20 דקות כיום. הנתונים יוצגו באופן זה באתר הבורסה ובאפליקציה החל מיום 12 בדצמבר, 2019. גם שאר חברי הבורסה ומפיצי המידע צפויים להתאים את מערכות הפצת המידע שלהם כך שנתוני המסחר יופצו בעיכוב של 15 דקות בלבד.


  כזכור, בתחילת 2019 החליטה הבורסה על הסדרה מחדש של תחום מוצרי המידע של הבורסה, בדגש על הנגשת והוזלת עלות נתוני המסחר לציבור הרחב ולמשקיעים פרטיים והפרדה בין רמת מידע זו, לרמת המידע המורחבת המשמשת משקיעים מקצועיים וחברות פיננסיות. בהמשך לכך, הפחיתה הבורסה את העלות לחבילה בסיסית (המציגה את רמת הביקוש וההיצע הגבוהה ביותר, ואת מחיר העסקה האחרונה - level 1) כך שיעמוד על 4 שקלים לחודש בלבד, זאת לעומת 180 ₪ קודם לכן.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 02.12.2019 11:18
  Article Preview

  ליאו ליידרמן, הכלכלן הראשי בבנק הפועלים - "חברות צריכות להתמודד עם חולשת הדולר דרך התייעלות ושיפור הפריון; ככל שידחה כינון הממשלה, הסיכוי להעלאת מסים גדל"
  "אין מצב לריבית אפס בישראל", אומר ליאו ליידרמן הכלכלן הראשי של בנק הפועלים בשיחה לביזפורטל, "ממילא הריבית הריאלית כבר שלילית. במדינות עם ריבית שלילית, הצמיחה נמצאת בהרבה מתחת לפוטנציאל ולכן ריבית שלילית מתאימה. אצלנו, המשק בתעסוקה מלאה והצמיחה היא בהתאם לפוטנציאל. אין מקום לריבית שלילית וגם לא לריבית אפס".


  ליידרמן שהשתתף בכנס "מיסים ועסקים" שערכה פירמת פאהן קנה בשיתוף עם משרד ש.הורביץ העריך בכנס כי מגמת היחלשות הדולר עשויה להימשך וכי הדרך להתמודד עם הדולר החלש היא התייעלות והגדלת הפריון.


  "מגמת הייסוף הריאלי אינה תופעה חדשה. בעשור האחרון השקל התחזק במונחים ריאליים בשיעור מצטבר של בין 25 ל-30 אחוזים מול סל המטבעות", אמר ליידרמן, "מגמה זאת משקפת שיפור בנתוני המשק ואינה נובעת מפעילות ספקולטיבית של הטווח הקצר. ככל שיידחה מועד כינון הממשלה הבאה והעברת התקציב לשנת 2020/21, כך תגדל ההסתברות להעלאת מסים כגון המע"מ ומסים ישירים. כל עוד שנתוני המשק ימשיכו להיות טובים, לא יהיה צורך כלכלי בהפחתת הריבית הנומינלית, כאשר ממילא הריבית הריאלית כבר נמצאת ברמה שלילית.


  "במסגרת תקציב המדינה לשנת 2020/21, משרד האוצר ישאף להימנע עד כמה שיתאפשר מהצעות להעלאת מס ההכנסה, מס החברות, והמע"מ. ברור הוא, שיהיה צורך בהתאמות תקציביות מרסנות על רקע החריגה של הגרעון הממשלתי מהיעד. ברור, שלא יהיה מנוס מהאטה בתוואי הגידול בהוצאות הממשלה, ומהגדלת ההכנסות, בראש ובראשונה ע"י ביטול פטורים שונים והטלת אגרות חדשות. רק אם כל אלה לא יספיקו, ייתכן ויוחלט להמליץ על העלאת המע"מ ומסים אחרים.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 01.12.2019 12:58
  Article Preview

  ההחלטה הסוללת את הדרך למיזוג בנק מזרחי ואיגוד ממשיכה להכות גלים בשוק הבנקאות • פרופ' אשר בלס סבור שרשות התחרות חפרה לעצמה את הבור אליו נפלה כעת  ההחלטה הסוללת את הדרך למיזוג בנק מזרחי ואיגוד ממשיכה להכות גלים בשוק הבנקאות ובקרב מומחים מתחום התחרות. השאלה האם ניתן יהיה להפוך את ההחלטה בערעור מעסיקה את השוק, ובורסת ההימורים על סיכוייה של רשות התחרות נפתחה.

  בצד אלה, יש מי שסבור שרשות התחרות חפרה לעצמה את הבור אליו נפלה כעת, כאשר לא אימצה את המלצות ועדת כבל לפיהן על רשות התחרות לבדוק אם יש להכריז על הבנקים כקבוצות ריכוז או מונופול. כך, לדברי פרופסור אשר בלס, המומחה הכלכלי שליווה את עבודת ועדת כבל, "פסק הדין בבית הדין להגבלים, אשר באופן נדיר פסק לרעת רשות התחרות, הוא למעשה עוד הוכחה שהממונה הייתה צריכה לקבל את המלצות ועדת כבל באשר לצורך להכריז על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז".

  לדברי בלס, "הוועדה סברה כי רשות התחרות אינה פועלת בנחישות הנדרשת לקידום התחרות במערכת הבנקאית כמצופה מהרגולטור המופקד על התחרות וכנגזר מסמכויותיה הרחבות הניתנות לה בחוק.

  הרשות נמנעת משימוש בכליה החשובים ביותר, בין היתר, היא נמנעת מלהכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז משום שלדעתה שיתוף פעולה עם הרגולטור האחראי, הפיקוח על הבנקים, הינו נחוץ לקידום אפקטיבי של התחרות".

  אלא ששיתוף פעולה זה, אותו קיוותה רשות התחרות להשיג, לא קיבל ביטוי במקרה של עסקת המיזוג בין הבנקים מזרחי ואיגוד, שכן בעוד רשות התחרות גרסה שקיים חשש סביר שמיזוג זה עלול לפגוע בתחרות, הפיקוח על הבנקים הגיע למסקנות שונות.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 28.11.2019 12:39
  Article Preview

  בורסת Upbit הודיעה כי בעקבות הפריצה היא עוצרת את כל ההפקדות והמשיכות של מטבעות דיגיטליים למשך שבועיים לפחות - ומבטיחה לכסות את כל הסכום שנגנב • שער הביטקוין עלה ב-7% ביממה האחרונה
  קרוב ל-50 מיליון דולר נגנבו מבורסת קריפטו דרום קוריאנית, בפריצה הגדולה האחרונה שפגעה בזירת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. Upbit, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות של קוריאה הדרומית, הודיעה כי 342 אלף מטבעות את'ר (Ether), ששוויים בעת הפריצה היה כ-49.2 מיליון דולר, נשלחו מאחד הארנקים הדיגיטליים של הבורסה לארנק דיגיטלי בלתי מזוהה ביום רביעי אחר הצהריים.


  לדברי Upbit, החברה זיהתה את כתובת הארנק שאליו נשלחו המטבעות הגנובים, ודיווחה על כך לרשויות החוק, שחוקרות את האירוע. את'ר, המטבע של פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום, הוא מטבע הקריפטו השני בשווי השוק שלו אחרי ביטקוין. היום (ה') בצהריים נע שער האת'ר (ETH) סביב 152 דולר ליחידה, לאחר עלייה של 5% ביממה האחרונה, על פי נתוני אתר CoinMarketCap. שער האת'ר משקף למטבע שווי שוק של 16.5 מיליארד דולר, בהשוואה לשווי שוק של יותר מ-136 מיליארד דולר לביטקוין , התופס נתח של כ-67% משוויו של כלל שוק המטבעות הדיגיטליים. שער הביטקוין עלה בכ-7% ביממה האחרונה ונע כעת סביב 7,500 דולר.


  בעקבות הפריצה לבורסה הודיעה Upbit על עצירת כל המשיכות וההפקדות בבורסה למשך שבועיים לפחות. לקוחות הבורסה עדיין יכולים לבצע מסחר או רכישה של מטבעות דיגיטליים באמצעותה, ו-Upbit הבטיחה כי היא תכסה את כל הסכום שנגנב ממנה. Upbit, שהושקה ב-2017, מספקת שירותי מסחר במגוון רחב של מטבעות קריפטוגרפיים.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 27.11.2019 12:38
  Article Preview

  דוח של איגוד האינטרנט הישראלי קובע כי "בישראל טרם גובשה תשתית רגולטורית התומכת ביישומיה הרחבים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין" • מחברי הדוח ממליצים לבנק ישראל "לבחון אפשרות להקל על פתיחת חשבון בנק למיזמי בלוקצ'יין"  מדינת ישראל מחמיצה את הפוטנציאל החיובי שמאפשר השימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין כמו למשל ביצוע עסקאות חכמות, ניהול מאגרי מידע מוגנים, או מטבעות קריפטוגרפיים שיכולים להוות מתחרים למערכת המוניטרית המסורתית - כך קובע מסמך מדיניות חדש, שטיוטה שלו להערות הציבור פורסמה לראשונה בשבוע שעבר על ידי איגוד האינטרנט הישראלי.

  הדוח המקיף, שנפרס על פני יותר מ-100 עמודים תחת הכותרת "טכנולוגיית הבלוקצ'יין בישראל - שיבושים, שימושים, אתגרים וחסמים", מציין כי "על אף ההתפתחות הטכנולוגית המואצת ויישומיה המגוונים של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, תחום הסדרת המרחב הקריפטוגרפי מצוי עדיין בראשיתו. כמו במרבית מדינות העולם, בישראל טרם גובשה תשתית רגולטורית הוליסטית, התומכת ביישומיה הרחבים של טכנולוגיה מבוזרת זו ובמתן מענה כולל לאתגרים שהיא יוצרת".

  הדוח, שהוכן ביוזמתו של איגוד האינטרנט הישראלי בשיתוף המרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, נועד לדברי מחבריו "לבחון את ההזדמנויות והאתגרים המתעוררים עקב חדירתה של טכנולוגיית בלוקצ'יין לתחומים השונים, להצביע על ההשלכות שלהם ולהציע שורה של המלצות למדיניות". בין השאר, ממליצים מחברי הדוח לבנק ישראל "לבחון מחדש אפשרות להקל על פתיחת חשבון בנק למיזמי בלוקצ'יין".

  בכתיבת הדוח, שנמשכה כשנה, השתתפו ראש המרכז לחקר הסייבר, פרופ' ניבה אלקין-קורן; חוקר אבטחת המידע פרופ' אור דונקלמן; ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, פרופ' מיכל גל; הפרופסורים למשפטים מאוניברסיטת חיפה יונתן יובל וארנה רבינוביץ'-עיני; וכן גל לנדאו-יערי, מנהלת המחקר של מכון הבלוקצ'יין בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב ועמיתת מחקר במרכז לחקר הסייבר.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 26.11.2019 09:35
  Article Preview

  אמיר ירון ממשיך את דרכו של סנטלי פישר: אתמול הפתיע בנק ישראל את השוק בכך שלא הוריד את הריבית אך ביצע במקביל רכישות דולרים בהיקף משמעותי • פריקו: "ההתערבות מורה על נכונותו של הבנק לבלום תנודות שערים חריגות ולספק תנאי סחר נוחים למשק"
  בהמשך להתערבות משמעותית בשוק המט"ח מצד בנק ישראל אתמול במקביל להודעת הריבית, ל"גלובס" נודע כי בנק ישראל מבצע גם הבוקר רכישות של דולרים בהיקפים גדולים, וזאת במטרה לצמצם את השפעת הריבית על שער החליפין.


  הדולר קופץ כעת ב-0.4% מול השקל לרמה של 3.474 שקלים; האירו מטפס ב-0.36% לרמה של 3.825 שקלים.


  אתמול הפתיע בנק ישראל את השוק בכך שלא הוריד את הריבית, בניגוד לציפיות המגולמות בשווקים, וזו נותרה על רמה של 0.25%. הרמז למהלך טמון בהודעת הריבית אתמול. בנוסח הודעת הריבית שפרסם אתמול בנק ישראל צוין כי הוועדה נוקטת "על פי הצורך" בצעדים נוספים בכדי להרחיב את המדיניות המוניטרית.

  מדובר בשינוי בנוסח לעומת ההודעה בהחלטה הקודמת, בכך שעתה בנק ישראל מציין שבמידת הצורך הוועדה "נוקטת" בצעדים נוספים ולא הנוסח הקודם של "תנקוט", מה שבא לידי ביטוי ברכישות אתמול והבוקר מצד בנק ישראל. לדברי גיל בפמן, מלאומי שוקי הון: "הדברים מתייחסים לאפשרות של מעבר להתערבות שוטפת ומשמעותית בשוק המט''ח על ידי בנק ישראל, יתכן שבאופן בלתי מעוקר מבחינת ההשפעה על בסיס הכסף, זאת במטרה לצמצם את השפעת הריבית על שער החליפין. המהלך של צמצום מידת העיקור המוניטרי, ככל שאכן מתקיים, נועד להשפיע על ריביות השוק הקצרות (מק"מ וכיוב'), תוך הפחתתן ללא מהלך של הפחתה בפועל של ריבית בנק ישראל".
  ...
 • באנרים

 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  לחברי PRO

  הצפיה בתצוגת המניות לחברי PRO בלבד

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.