הממשלה אישרה בישיבתה את הצעת משרד האנרגיה בנושא אנרגיות מתחדשות, זאת כהמשך לפעילות המשרד לעבור לייצור חשמל נקי יותר. בין היתר נקבע כי גופי הממשלה יידרשו לקבוע תנאי שירות ולוחות זמנים (SLA) ליצור ודאות ושקיפות ליזמי האנרגיות המתחדשות, תיבחן האפשרות לחייב הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת על כל בנייה חדשה, שאינה למגורים וכן צוות ממשלתי רחב יפעל לפתרון חסמים לקידום רשת הולכת החשמל, בין היתר בכדי שיהיה אפשר לקלוט עוד אנרגיה מתחדשת ולפזר אותה ברחבי הארץ.


בנוסף נקבע כי יצור אנרגיה מתחדשת יהיה מעתה שיקול בתכנון והקמה של כל פרויקטי התשתית והבנייה שמקדמת הממשלה, כ-70 חברות ממשלתיות יבחנו כיצד לשלב אנרגיה מתחדשת והתייעלות באנרגיה בנכסים ובתשתיות שלהן וכן הקמת צוות אנרגיות המתחדשות ברשויות המקומיות, לתועלת הרשות, התושבים והסביבה.


בעקבות זאת רושמות מניות הסקטור בבורסה עליות כך למשל אקונרג'י +5.59% , נופר אנרג'י +4.61% , אנלייט אנרגיה +3.17% , אנרג'יקס +2.82% ועוד.


בכוונת משרד האנרגיה לגבש צעדים נוספים, אשר יובאו לאישור ממשלה הבאה, ובכלל זה תיקון תקנות וחוקים, אשר יחזקו יותר את משק החשמל ויתרמו ליותר ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, כפי שעלה בתכנית המשרד לשנת 2030.


שרת האנרגיה, קארין אלהרר: ״ההחלטה מביאה שורה של צעדים להסרת חסמים רגולטוריים והאצת המעבר לאנרגיות מתחדשות. העבודה על החלטת הממשלה, מול משרדים רבים כל כך, המחישה את הקשיים עמם מתמודדים היזמים המעוניינים בהקמת מתקני אנרגיות מתחדשות ואת הצורך בפישוט התהליכים אותם הם עוברים בדרך״.

ביזפורטל