תמנעו מטעויות נפוצות במסחר באגח:

1. אל תקנו אגרת חוב עם פדיונות חלקיים קטנים או תדיריים. תשתדלו לרכוש אג"ח שלא נפדות בשיעורים קטנים ו/או תדירים, כלומר לא מחזירות תשלומי קרן נמוכים בכל פעם.


2. פיזור סיכונים בתיק - תדאגו שאחוזי אחזקה איגרות חוב בתיק יהיהב ערך שווה. לא רוכשים יותר מ-1%-2% באג"ח בודדת ובטח לא עושים את זה על סמך מותג. יש מספיק חברות שנחשבו חזקות והתדרדרו במהירות. גם אם זה נראה לכם עכשיו לא הגיוני.


3. חשיפה סקטוריאלית גבוהה מידי – תדאגו לא להחזיק הרבה איגרות חוב מאותו הענף. תסתכלו מה החשיפה שיש לכם לכל ענף, אם אין מספיק ענפים בארץ, אפשר גם לפזר לחו"ל.


4. אל תסתכלו על תשואה ברוטו של איגרת חוב כיוון שהתשואה בפועל היא נטו. צריך להסתכל על התשואה נטו או על הנטו המקוזז שיכול לחסוך מס לאלו שמגישים דוחות למס הכנסה.