אהלן, האם הטכנולוגיה הבאה היא קרן של קרנות גידור?
קרנות גידור שינפיקו לציבור יחידות השתתפות ויהיו למעשה קרנות נאמנות.
והאם הפעולה תיתן הקלות לקרנות אלו שעלולות לפגוע ביכולתן לספק לציבור מוזמנים כשהם מעוניינים לממש את ההשקעה?