שלום, מקווה שזה קשור לפורום הזה.
התפרסמו בימים האחרונים שלל נתונים שליליים המעידים על שינוי מגמה במשק והאטה בכלכלה הישראלית.
למרות כל, בחודשים האחרונים שיעור האבטלה עלה קרוב ל 4%.
כמובן שאני מדברת על שיעור האבטלה בקרב בני 25-64.
האם זו אבטלה טבעית? או אבטלה מבנית?
והאם האבטלה תרד נמוך מזה?