‏יום חמישי 1 אוגוסט 2013
סימוכין: 2013-8-1-1


מיליארד סינים לא טועים

חברים יקרים שלום,
ראשית אני שמח לבשר כי אתמול, לאחר עשייה של 11 חודשים של עשייה מאומצת של ייצוג הציבור מחוץ לנציגות, מוניתי כחבר פורמאלי בנציגות, חשוב לי לומר כי אני רואה בחברות בנציגות כאמצעי ולא כמטרה. ככלל שאנו ממשיכים להתקדם, האמון שלי בתהליכים שאנו מובילים יחד רק הולך ומתחזק. ברצוני להודות לכל חברי הצוות שעושים בצנעה הן מתוך אינטרס הנשייה הפרטי והן מתוך אמונה בתרומה לחברה של התהליכים שאנו מקדמים.
רצף ועומס האירועים בימים האחרונים לא איפשר לנו להוציא עד כה עדכון מסודר, אלו ימים מרובי התרחשויות פגישות ומגעים ואנו מוצאים עצמנו לא פעם בפני ברירה קשה בין הורדת הילוך בעשייה לטובת פרסום עדכונים.
לגבי כניסתנו לנציגות, בדיעבד, העיכוב עשה רק טוב למערכת ואפשר לנו לקדם מספר יוזמות עצמאיות בשבועיים החולפים, זאת, תוך שאנו מתקדמים במגעים הן מול החברה ובעל השליטה, הן מול נציגות פיתוח והן מול קבוצות המשקיעים השונות.
כמו כן, קידמנו עם הנציגות את מתווה חלוקת הנכסים, אשר כל עוד לא תעלה על השולחן הצעה הכוללת רכיבים הנותנים לה מסויימות, אזי הוא המתווה המוביל, מהלכים אלו הצריכו רמת אמון גבוהה בינינו לבין הגופים המוסדיים. וברור היום לכל כי ככל שלא תהיה הצעה ממשית עלינו לדבוק בו ככל שנשכיל לעשות כן ולהימנע מזעזועים מיותרים, נראה כי המערכת בכיוון הנכון.
קידום עסקת כלל על ידי בעל השליטה, לצד ההחלטה לממש את מניות קרדיט-סוויס ככל שמהלכים אלו יושלמו, יאפשרו להרחיק מעלינו את הסכנה של אי סולבנטיות ו/או בעיית תזרים בפיתוח המהווה את הנכס המרכזי. ככל שהדברים אכן יתממשו, ניתן לומר כי מיליארד סינים לא טועים שכן אנו מחכים להשלמת העסקה עם הסינים ומחכים למיליארד ₪, הערך הכלכלי הגלום באידיבי אחזקות זאת לפי הערכים הכלכליים של המומחה מטעם בית המשפט. בנוסף, עצם הפיכתנו לבעלי מניות בחברה יאפשר לנו להינות בעתיד מן האפסייד באופן שיכול לצמצם את היקף התספורת, כך שהשווי העתידי יכול להיות גבוה משמעותי.
יחד עם זאת, מוקדם עוד לפתוח את בקבוקי השמפניה, יש לזכור שאיננו מהלכים על קרקע יציבה, הסנטימנט יכול להתהפך בקלות, היה ועסקת כללל לא תצא לפועל, ונתונים מאקרו כלכליים יעיבו על שערי מניית קרדיט-סוויס. הובלנו עד כה מהלכים עדינים ומורכבים וצריך לשמור על קו ענייני זה ולשמור על קור רוח ומיקוד.

הקריאה להדיח את הגופים המוסדיים
באשר לקריאות שנשמעו לאחרונה לפטר לאלתר את הגופים המוסדיים החברים בנציגות תוך ניסיון להחתים את הציבור על ייפוי כוח לעניין זה על ידי קבוצה מסויימת, הרי שלאור המהלכים שאנו מקדמים כעת, לקידומם היינו שותפים עד כה מחוץ לנציגות ועתה אנו שותפים להם מתוך הנציגות, ניתן רק לומר כי מדובר במהלך בלתי אחראי שעלול לגרום לנזק רב לציבור. הניסיון של אותם גורמים לפנות לבית המשפט אף הוא נדחה. מדובר במהלכים אותם מובילים גורמים בעלי אג'נדה מאוד מסויימת אשר לשיטתנו איננה עומדת בקנה אחד עם המהלכים אותם אנו מובילים ומעמידים לשיטתנו את אינטרס הנשייה שלנו בסכנה.
ראוי לציין כי הקבוצה המובילה צעד זה איננה הומגנית ומורכבת ממספר אנשים איכותיים אשר הוצג להם מצג מסויים לאורו נרתמו מתוך תחושה של שליחות, לגביהם ניתן לומר כי הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות[1], אולם הגרעין המניע שהקים את הקבוצה כולל גורמים אשר השאירו עלינו רשמים פחות חיוביים. לאור העובדה כי אותם גורמים עד כה לא היו צד לתהליכים וכן לאור העובדה כי אין מאחוריהם ציבור של ממש, הרי שבשלב זה אנו מעדיפים שלא להרבות במילים אודותיהם וכן אודות הדרך שבה עלו למגרש מהלכים לא אתיים שנעשו מאחורי הקלעים וכן התנאים והדרישות שהציבו עבור 'נכונותם' לסייע.
אסור לנו בשלב זה לזעזע את הספינה ולבטח לא לייצר קרבות מיותרים בין מוסדיים לפרטיים, בשעה שאין בכך תכלית, הפרטיים והמוסדיים מאוחדים כגוף אחד עתה לרכז מאמצים במתווה חלוקת המשאבים, כמו כן, יש מהלכים הנרקמים מאחורי הקלעים בשיתוף עם גופים מוסדיים כך שאנו רק יכולים להזיק לעצמנו בכך.

צוותי העבודה
עיקר העשייה כעת מתמקדת בניהול האסטרטגייה מול המשקיעים הפוטנציאלים ובתכנון היום שאחרי. לאור העובדה כי בכל תרחיש שהוא הציבור יחזיק בין 50%-100% מן המניות, התחלנו בהקמת צוותי עבודה מקצועיים. מטרתנו כי צוותי העבודה המקצועיים יהיו צוותים פורמאליים (ללא שכר) אשר בהתאם לשיקול דעתה של הנציגות, יעבדו בשיתוף עמה וכן בשיתוף עם הנהלת החברה ו/או המשקיעים הפוטנציאליים, להלן מבנה הצוותים, כאשר האיוש שלהם מתבצע בימים אלו על ידי המומחים המלווים אותנו מזה תקופה:
(1) צוות אסטרטגי, (2) צוות כלכלי, (3) צוות ניהול קשרי משקיעים, (4) צוות ניהול חברות, (5) צוות ממשל תאגידי ורגולציה.
היערכותנו זו, הצריכה מן המומחים ואנשי מקצוע המלווים ומובילים את עשיית הח"צ, מתוך תחושה אמיתית של שליחות ונכונות לסייע לציבור בעלי האג"ח להציל את כספו להיחשף. בין האנשים המלווים אותנו תמצאו אנשי עשייה ותעשייה דוגמאת מר יצחק קאול, שהיה מנכ"ל הדואר, מנכ"ל בזק ומנכ"ל כלל ישראל, זאת, עוד בתקופה טרם רכישת אידיבי על ידי נוחי כאשר תחת כלל ישראל אשר כללה בין היתר את כלל ביטוח, כלל תעשיות ואזורים, כמו כן, מלווים אותנו אנשי אקדמיה ומימון כגון פרופסור לכלכלה עדי פוזנר מאוניברסיטת תל אביב ויהושע הופר עו"ד וד"ר למימון וכן מומחים בתורת המשחקים אשר ביניהם מר אריק הורוביץ, אשר חתומים על שורה של מהלכים אסטרטגיים. לצידם פועלים שורה של מומחים נוספים המלווים אותנו המבקשים שלא להיחשף בשלב זה וממשיכים לסייע לנו בהתנדבות מלאה ובצנעה, כל אלו פועלים לצד חברי הפורום האסטרטגי הרחב, המורכב ממחזיקי אג"ח פרטיים אשר מסייע בגיבוש תוכניות העבודה ובאופרציה התפעולית באופן שוטף. אנו מקווים כי בשבוע הקרוב יעלה לאוויר האתר של הארגון להגנה על חסכונות הציבור ואז הציבור יוכל להיחשף לנפשות הפועלות בצורה בלתי אמצעית.

מתווה הנציגויות ולוחות הזמנים
[IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]מעבר להתנגדות הגורפת מקיר לקיר למתווה זה אותה הצגנו הן באסיפה והן בבית המשפט עת הצגנו את תוצאות המשאל שערכנו, ממנו עולה כי קיים גוש חוסם למתווה הנציגויות, הרי שקיימות מחלוקות רבות סביב מתווה זה לעניין מניין הקולות הנגועים. אתמול התקיים הדיון בבית המשפט אשר בעיקר נגע בסוגיית ניגודי העניינים, ליבה של סוגיה זו נסוב סביב מתווה הנציגויות, אשר מרכז מחלוקות רבות לעניין אופן ספירת "הקולות הנגועים", בפועל לאור העובדה כי במידה ויתממשו אחד משני התרחישים בימים הקרובים:
(1) גיוס משקיע על ידי בעל השליטה.
(2) ו/או השלמת עסקת כלל הצפויה להיסגר בימים הקרובים.
הרי שמתווה הנציגויות מתייתר ואף הופך ללא ישים, לאור זאת, ועל מנת לחסוך מחלוקות מיותרות הורה כבוד השופט איתן אורנשטיין לדחות את האסיפות והצבעות שהיו מתוכננות ליום א' הקרוב, במקום זאת האסיפות שתוכננו ל-4.8.2013 נדחו לתאריך 11.8.2013, כך שכל המועדים זזים במספר ימים.


עמדתנו ביחס לתביעות הדיבידנדים
סוגיה נוספת אליה נידרש בקרוב הינה עמדתנו ביחס להסכם הפשרה בעניין תביעת הדיבידנדים מול משפחות מנור ולבנת. מדובר בתביעה שהגישו עו"ד אופיר נאור ועו"ד רענן גרשט להשבת דיבידנדים שחולקו על ידי הקבוצה. מדובר בתביעה על סך 1.5 מיליארד ש"ח, שחולקו בין השנים 2008, 2009, 2010. מתוך סכום התביעה כ-500 מיליון כנגד משפחות מנור ולבנת.
במסגרת הסכם הפשרה הסכימו המשפחות מנור ולבנת לשלם יחדיו כ-40 מיליון ש"ח במזומן ועוד סכום אשר בשלב זה קשה להעריכו שיתקבל ממכירת אידיבי אחזקות שברשותם אשר בשלב זה קשה להעריך מה יהיה שוויין אם בכלל. אנו כנושי אידיבי אחזקות נדרשים לסוגיה האם לאשר את הסדר הפשרה או האם להמשיך ולנהל את המשפט או לחילופין לחזור לשולחן המו"מ. הסכם הפשרה המוצע כעת הינו תוצר של מו"מ בין עו"ד אופיר נאור יוזם התביעה למשפחו מנור ולבנת.
[IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]חשוב לומר כי בין אם אנו רואים בשלב זה בהסכם כראוי ובין אם אנו חושבים כי מדובר בסכום נמוך ומבקשים לפתוח את ההסדר, ראשית יש לברך הן את עו"ד אופיר נאור שהינו הגורם היחידי עד כה שיזם מהלך שמעשיר את הקופה ולא מדלל אותה. כמו כן, גם אם יש מי שסבור כי סכום הפשרה נמוך, הרי שמדובר בצעד נדיר במחוזותינו ומבורך של בעלי שליטה הנכונים להכניס יד לכיס ולהחזיר כספים. משאל זה יקבע את עמדת הארגון להגנה על חסכונות הציבור באשר תמיכה או התנגדות בהסכם הפשרה, להצגת עמדתכם אנא לחצו על קישור זה.

דיונים אסטרטגיים
[IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]אנו מקיימים כעת שורה של ניתוחים אסטרטגיים בהובלת מומחי המימון והמומחים בתורת המשחקים, בהם בין היתר בנושא שקיבלנו לא מעט פניות בעניינו: כדאיות הזרמה חיצונית או פנימית, דהיינו האם כדאי כי הכספים יחולקו לציבור או יכנסו לחברה. סוגיה זו תלויה באופן מהותי בהשלמת עסקת כלל וכן מימוש מניות קרדיט סוויס, כמו כן, אנו דנים האם נכון כי המניות שיועברו לציבור יפקדו בנאמנות או יפוזרו ישירות לציבור. אנו עדיין לומדים את הנושא ונשתדל להוציא ניתוח מקיף בעניין לקראת ההצבעה הכולל את יתרונות והחסרונות של כל אסטרטגיה בתרחישים שונים.
[IMG]file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]נמשיך ונעדכן בתחילת השבוע הבא וכן נקיים שיחת וועידה. המעוניינים להשתתף בשיחת הוועידה מוזמנים להירשם דרך קישור זה או לחיצה על הטופס מימין, בשיחה ישתתפו חברי צוות הח"צ ונשיב לשאלות. אנו מעריכים שאנו הולכים לקראת ימים עמוסי ידיעות וספינים וחשוב שנשמור על מיקוד וקשב תוך מתן דגש על העשייה שכן נראה כי אנו מתקדמים בכיוון הנכון.

בברכה
אוהד אלוני
הארגון להגנה על חסכונות הציבור


נייד: 050-4443707


[1] עדכון בשם "הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות" אשר נכתב בתאריך 14.7.2013 ובו המידע אשר אותם גורמים נמנעו מלשתף את הציבור. ככל שלא יהיה בכך צורך העדכון גם לא יפורסם.