אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף אינה מניבה עד כה את הרווח המיוחל. אנו הנחנו דשדוש עם עליה קלה, שיוביל בהכרח לירידה בסטית התקן. הירידה אכן התקיימה אך יחד עם זאת, העליה הנמשכת הבוקר הובילה את האסטרטגיה למצב המחייב תיקון. לזכות האסטרטגיה עומדות ההגנות הצפופות ההופכות את מלאכת התיקון לפשוטה ויעילה יותר, אך סביר כי האסטרטגיה תחייב אותנו לשינוי נוסף בהתאם להתפתחויות השבועיות.

השבוע, חוזרת אוירת האופוריה במה שהולך ונדמה כהעתק גמור של החודש הקודם. יחד עם זאת, במהלך כל השבוע לא היה לחץ משמעותי בקרב השחקנים וכתיבות ה CALL על הכסף אף התגברו במקביל לעליות. ארחיב על כך בסקירה, אך בשלב זה ראוי לציין כי השחקנים מתעלמים לחלוטין מהנעשה בשוק, ומבחינתם הסביירות לירידות עולה משמעותית על המשך גל העליות. חשוב לזכור בנוסף, כי זהו חודש ארוך מהרגיל דבר העלול להוביל את השחקנים לסקוויז מוקדם, במידה והתרחיש הנ"ל לא יתקיים, ולכן חובה לעקוב מקרוב אחר מפת הפוזיציות אף יותר מהרגיל.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# השחקנים יאלצו בעל כורחם להתערב במדד 1110. הדבר צפוי להוביל לשחיקת נכס הבסיס שברשותם בשלב מוקדם, ויכול אף להוביל לסקוויז. בהחלט יתכן והתנודתיות תעלה כתוצאה ממהלכים אלה, ולא כתוצאה משינוי המדד.
# סטית התקן צללה השבוע וכעת עומדת על סביבות 16%. שוק מדשדש לחלוטין אך מכאן אין לסטיה עוד הרבה לאן לרדת, ולכן נסתכל על רמת 14% כגבול תחתון לשבוע הקרוב.
# אלמלא היינו בזינוק הבוקר של 1.5% אזי האסטרטגיה היתה לשוק עולה בלבד, אך הזינוק שומט את הקרקע מעל פני אסטרטגיה בכיוון אחד.
# יחס C/P שלא התרגש בירידות החדות, מסרב גם הבוקר לשנות כיוון בצורה קיצונית ומוסיף להיסחר סביב 1 דבר שאינו נותן לנו אינפורמציה רלוונטית.
# התטא מחוץ לכסף מתחילה להשפיע, ובפרט לאור הירידה בסטיה.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1105. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבצע צילינדר רחב:
נרכוש PUT 1080
נכתוב 2 יחידות CALL 1140


נשלים למעין פרפר שהוא גם חלק משוקת:
נכתוב 2 יחידות 1060 PUT
נרכוש PUT 1020

נרכוש 2 יחידות CALL 1160.

שימו לב, שזוהי אסטרטגיה מאוד מורכבת המכוונת לשוק יורד, מדשדש, ועולה קלות. האסטרטגיה בנויה ממספר אסטרטגיות שונות, ויתכן כי נפרק כל אחת מהן בנפרד או את כולן יחדיו במידה ונגיע ליעד הרווח.


כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !