לאחר שהגענו ליעד של 1.26 נראה שהאירו מתחיל להרים את הראש פריצה של התנגדות פיבו' 61.8 ואנו בדרך ל1.3. התנגדות משמעותית עלולה להיות ב1.2748

קוי תמיכה חשובים 1.2436 1.2393 1.2344