ממשיכים בלונג בטווח הבינוני כאשר היעדים נשארו אותם יעדים משבוע שעבר. פריצה אמיתית (ולא שווא כמו בשבוע שעבר) של קו התנגדות(אדום) תתחיל את המהלך, בפתיחת המסחר ישנה אפשרות של שורט עד 1.23. שינוי מגמה יכול לרמוז פריצה מטה של פיבו 38.2(צהוב) אך צריך לבדוק זאת בזמן המתרחש.