אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף (13/6) היתה מוצלחת במיוחד, והניבה כ 20% רווח שבועי. האסטרטגיה נהנתה משחיקה אך חשוב מכך מ"שמירת" המדד מתחת לרמת 1110 הנקודות ע"י השחקנים. אלה היו מורגשים במהלך כל השבוע, וללא התערבות יותר מסביר כי המדד היה מטפס אף מעבר לרמת 1120.

השבוע, אנו בשבוע פקיעה וכבכל שבוע פקיעה אמליץ למי שאינו בקיא בנגזרים שלא לבצע את האסטרטגיה או לסחור השבוע. השבוע אינו אופייני, שכן השחקנים מחפשים שמירה על המדד הנוכחי, בעוד השווקים משדרים אופטימיות רבה, ומושכים מעלה.
מעבר לכך, החשש בשל אירוע קצה בטחוני צובר תאוצה ולכן גם אפשרויות הקירבה לסטרייק מוגבלות למדי. מכיוון שכך, "הגנה" מצד השחקנים תהא עד לצהרי שלישי לכל המאוחר שכן גם החודש מרבית הרווח בכיס ואין סיבה לסכן בכדי להרויח עוד אי-אילו אחוזים.
כבכל שבוע פקיעה, נשאף לאסטרטגיה בה הסגירה תהא מהירה ומוקדמת, במטרה שלא להיכנס לתוך הפקיעה עם האסטרטגיה.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# השחקנים שואפים לפקיעה עד לרמת 1120 לכל היותר, ורצוי אף קרובה יותר לרמת 1110 הנקודות. הלחץ מצד זה מהשבוע החולף, צפוי ללוות אותנו גם השבוע.
# סטיצת תקן 18% משדרת שוק יציב ואיתן, ורחוק מאוד מפאניקה.
# יחס C/P לעומת זאת מאותת דשדוש-ירידות כשהחשש הוא בעיקר מאירוע קיצון, תוך ניצול הפרמיה הנאה בצד הקולים. אולי פאניקה לא אך גם לא אמונה אמיתית כי אנו לפני זינוק מעלה.
# כבכ שבוע פקיעה, החשביות הגבוהה ביותר היא התטא, ולכן חובה להתמקד בה.
# הפתיחה הבוקר גבוהה מידי ואינה מבוססת. יתרהמכך הארביטראז’ שלילי, והתערבות השחקנים בשלב זה אינה קיימת ולכן ניתן להניח כי ביחס למדד הנוכחי (1113.7) תהא התמתנות.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1113.7. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבצע צילינדר רחב מוטה שחיקה:
נכתוב 2 יחידות CALL 1130
נרכוש PUT 1110
נכתוב 2 יחידות PUT 1090

נבצע הגנה:
נרכוש 2 יחידות CALL 1150
נרכוש PUT 1050

האסטרטגיה נותנת עדיפות לשוק יורד מתוך הנחה שיגיע תיקון קל הבוקר. כל הכתיבות מממנות למעשה את קנית ה PUT, כשדגש מיוחד ניתן לנוחות תיקון שקרוב לודאי נצטרך במקרה דוש מדשדש.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !