אופציות
כמנהגי בשבוע פקיעה, אתחיל בהמלצה חמה שמי שאינו מיומן היטב במסחר בנגזרים, מוטב
שלא יסחר השבוע וימתין לסוף החודש.

אסטרטגיית שבוע שעבר היתה מוצלחת והניבה את יעד הרווח עוד ביום שני, ואף מעבר לכך בחמישי למי מביניכם שהמתין. להזכירכם, האסטרטגיה היתה לשוק מדשדש והתבססה על כתיבות כשבפועל לא היתה כל תנודה משמעותית, ועיקר הכסף הגיע לאחר החג בחלוף יומיים ללא מסחר.
הרווח משחיקה ופתיחת מסחר מהוססת בחמישי אפשרה סגירות פוזיציה ומימוש רווחים גדול.

השבוע, ניצבת בפנינו התלבטות לא קלה משום שקיימות הערכות רבות לירידות והתנגדות מצד
800 הנקודות ואילו מצד שני ריחו של התיקון הירוק עוד איתנו, ועושה רושם שהמחזורים הגדולים והירוקים כאן בכדי להישאר (ובפרט כשאנו עוסקים באופציות ועניינינו בטווח של מספר ימים).
מכיוון שכך ובהסתמך על הפוזיציות הפתוחות תבנה אסטרטגיה שעיקרה רווח מכתיבות ומתנודה חדה האופיינית לשבוע פקיעה.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# שבוע הפקיעה מוביל לעליה משמעותית בשחיקה וכתוצאה מכך, לרוב, כתיבות מובילות לרווח גדול.
# במהלך אחד מימי השבוע תהיה תנועה חדה לאחד הכיוונים שתאפשר לנו לממש את האוכף.
# התנודתיות צפויה לעלות השבוע באופן בולט.

האסטרטגיה המוצעת היא עפ"י מדד 800, ולכן יש לערוך התאמות כנדרש.

ראשית, בשל הסברה כי נבחין בתנודתיות נבצע קניית אוכף:
נקנה CALL 800.
נקנה PUT 800.

נוסיף על כך כתיבה רחוקה:
נמכור PUT 780.
נמכור CALL 820.

נוסיף מדרוג יורד בהפרש שני סטרייקים:
נקנה PUT 760.
נמכור PUT 780.

חשוב מאוד לממש מיידית במקרה של עליה חדה. בכל מקרה של תנועה חדה יש לסגור קודם כל את האוכף, ורק לאחר מכן את הכתיבות.
במדד מדשדש סביב רמות הבסיס במהלך מרבית השבוע, אין טעם לסגור פוזיציה ולתת לכתיבות לשחוק את הקונים.

הגידור מתאים לרווח של 10% אך מכיוון שמדובר בשבוע פקיעה גם רווח קרוב יחשב כהצלחה.

בהצלחה !