שימו לב 20% רווח נא לסגור במיידי כפי שציינתי בבוקר בראש כל פורום.
ברכות על הרווחים,
והמשך יום טוב.