התחזקות הדולר (ארה"ב) תמשך בתק' הקרובה, הירידה האחרונה ניסתה לתקן את עצמה אך נעצרה בהתנגדות פיבו' 61.8 ומשם המשיך הצמד לרדת כאשר תמיכה הסטורית נהפכה להתנגדות (לאחר פריצת שווא).
במידה וקו התנגדות 0.9105 לא יפרץ כלפי מעלה היעד יהיה 0.9015 כאשר יעד 2 יהיה 0.895