קווי תמיכה+פיפס (בלונג) וקווי התנגדות+פיפס (בשורט) זה דוגמא קלאסית לס.ל לדעתי