בחשבונות העו"ש של הציבור מצויים 521.5 מיליארד שקל, לפי נתוני בנק ישראל נכון לאוקטובר 2022.
האינפלציה שהחלה לטפס מכרסמת בערך הכסף, והריבית שעלתה בשנה האחרונה איפשרה לקבל מהכסף תשואה, בלי לסכן אותו — בין אם באמצעות פיקדון צמוד, ששומר על ערך הכסף, שכן נותן את ערך המדד ולרוב עוד ריבית מסוימת; באמצעות פיקדון בריבית קבועה או צמודה לריבית הפריים; או באמצעות קרן כספית (קרן נאמנות סולידית).


נתוני העו"ש של כספי הציבור ב 2022
5.3% האינפלציה בישראל + 0.95% תשואה שנתית ממוצעת בקרן כספית = 6.25% שיעור ההפסד בעקבות החזקת כסף בעו"ש
521.5 מיליארד שקל סך הכסף בכל חשבונות העו"ש בישראל
70,473 שקל סך הכסף בחשבון עו"ש ממוצע
4,405 שקל הפסד ממוצע לחשבון ב-2022

כל המספרים פה