מבחינת השוק, זה היה השבוע של פאוול יותר ממה שהיה השבוע של דו"ח התעסוקה. ההודעה שלו ביום רביעי כי הפד הולך להאט את קצב העלאות הריבית הקפיצה את מדד הS&P 500 באותו יום ב 3.1% , מדד הנסד"ק זינק
ב 4.4% ותשואות האג"ח צללו. עליות המדדים כיסו את הירידות שהיו בהמשך השבוע. בסיכום שבועי מדד הS&P 500 עלה 1.1%+ והנסד״ק הוסיף 2.1%. מנגד נתוני צמיחה בQ3 ודוח התעסוקה שהתפרסמו לא מעידים עדיין על השפעה מהותית של העלאות הריבית על התקררות הכלכלה.
דו"ח תעסוקה שהתפרסם היה חזק בהרבה מהצפוי, דו"ח שהצביע על כך שהשכר לשעה עלה בנובמבר בשיעור הכפול מהצפי. מנתוני הדוח עולה כי משרות חדשות K263 (הצפי K200), שיעור האבטלה בצפי 3.7% , שינוי בעלות שכר ממוצע לשעה קצב שנתי של 5.1% (צפי 4.6%) חודשי 0.6% (צפי 0.3%). השווקים מבינים שזהו נתון לא טוב מאחר וזה לא מקדם את תהליך הירידה בקצב האינפלציה. הפד מכוון לכך שהעלאות הריבית צריכות להביא שינוי של קצב שנתי פחות מ 3.5%. נתוני תמ"ג ל 3Q 2.9% (מעל לצפי ואף יותר מנתוני 2Q). מדד הליבה PCI לחודש אוקטובר 0.2% ( צפי 0.3%) נמוך מהצפי, נתון שגורם לחברי הפד להיות מעט אופטימים. בהצהרתו פאוול הדגיש כי האינפלציה נותרה גבוהה מדי. תידרש התמתנות בצמיחת הביקוש לעבודה כדי להחזיר את האיזון בשוק העבודה. יש לנו דרך ארוכה לעבור בשיקום יציבות המחירים.
עקום התשואות ירד בשבוע החולף כאשר הירידה היתה לכל אורך העקום. שיפוע העקום 2-10 נותר 0.8%- שיפוע 5-30 עומד על 0.11%-. תשואת אג"ח דולרי לשנתיים ירדה השבוע מ 4.47% ל 4.28%, תשואת האג"ח ל 5 שנים ירדה מ 3.87% ל 3.66% ותשואת האג"ח ל 10 שנים ירדה בשבוע החולף מ 3.75% ל 3.49%. השווקים מצפים כי הפד יעלה את הריבית ב 0.5%+ בהודעתו הקרובה ב 14.12 וכן מצפים כי הריבית תגיע ל 5% עד יוני 2023.
בישראל, למרות המשך הירידה במחיר הנפט הגולמי, מחיר הבנזין המפוקח בדצמבר דווקא עלה בכ-6% זאת בעקבות צמצום ההפחתה במס הבלו. בעקבות זאת, התחזית שלנו למדד דצמבר עולה ל-0.3%. יחד עם זאת, חשוב לציין שהדבר לא משנה את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים (2.8%) שכן הנחנו שבשלב כלשהו במהלך השנה הקרובה ההקלה הזו תגיע לקיצה.
במקביל, גם ההודעה של רשות החשמל שתעלה שוב את מחיר החשמל בכ-8% בתחילת 2023 לא מפתיעה לנוכח העלייה במחיר הפחם, עלייה זו כבר נכללה בתחזיות המוקדמות שלנו ואם אכן תתממש מחיר החשמל יגיע קרוב למחיר השיא הקודם שנרשם ב-2013, לפני שהחלה הזרמת הגז הטבעי. חשמל הינו גורם משמעותי גם בייצור המים (התפלה) דבר שיגרור עלייה מקבילה במחיר המים במהלך 2023.
בשורה התחתונה – האינפלציה עדיין פה. למרות האטת קצב העלאת הריבית, אנו סבורים שבנק ישראל ימשיך ויעלה את הריבית לכיוון 4.0%-3.75% ברבעון הראשון של 2023, דבר שאינו מתומחר כיום בשוק האג"ח.


הראל