איזון מחדש של גופים מוסדיים
ניקח לדוגמה איזון אפיקים בהתבסס על מדיניות השקעה. אחת לרבעון, ועל אחת כמה וכמה בסוף שנה, מחויבים הגופים המוסדיים – למשל, קרנות הפנסיה האמריקאיות - לבצע איזון מחדש, על סמך מדיניות ההשקעה שלהם. רגולציה זו קיימת בכל העולם, אך בהיקפים שונים, כאשר בארה"ב, השפעתה גדולה ביותר.
לדברי דרור יריב, מנהל תחום לקוחות פרטיים באקסלנס, "מדיניות ההשקעה כוללת חלוקה לנכסים – אחוז מסוים מהכספים מושקע במניות, שיעור אחר בפיקדונות, וכן הלאה. אם בוצע שינוי חד באחד מאותם אפיקים, נדרשת הקרן באופן אוטומטי, וללא שיקול דעת, לבצע איזון מחדש.
"דוגמה טובה לתהליך זה ראינו בסוף דצמבר 2018. במהלך אותו חודש, שוק המניות ירד בחדות - ומנגד, אפיק האג"ח עלה. כך, בסוף השנה, שיעור החשיפה למניות היה נמוך, בעוד שיעור החשיפה לאגח היה גבוה ביחס למדיניות ההשקעה. בפועל, בסוף דצמבר, הקרנות היו חייבות לרכוש מניות ולמכור אג"ח כדי להחזיר את שיעורי החשיפה לאלה שנקבעו במדיניות שלהן, בלי שניתנה להם האפשרות להפעיל שיקול דעת".
כאשר הקרנות נדרשות לבצע איזון מסוג זה, ההשפעה על השוק יכולה להיות דרמטית – עם ביקושים מסיביים בשוק המניות, וכתוצאה מכך, עליות שערים בסקטור זה, זאת, כאשר מנגד, בשוק האג"ח נראית השפעה הפוכה.


כניסה ויציאה של מניות ממדד
לדברי יריב, "איזון דומה נעשה גם בתוך המדדים. כך לדוגמה, כשמניה נכנסת או יוצאת ממדד, נוצר ביקוש או היצע באופן פיקטיבי. ככל שההתאמה הנדרשת גדולה יותר, גם השפעתה של המניה הבודדת הזו תהיה גדולה יותר. איזון זה משמעותי במיוחד בשנים האחרונות, שכן החשיפה לנכסים עוקבים עלתה במאות אחוזים, ובפועל - היקף הנכס המנוהל גדול בעשרות מונים מהנכס עצמו".
גורם חיצוני נוסף העשוי להשפיע על מחירי הנכסים הפיננסיים הוא מימוש לצורך קיזוזי מס. במרבית מדינות העולם, חישוב המס הוא שנתי – כך שכאשר סוף השנה מתקרב, משקיעים רבים בוחרים לממש נכסים בהפסד או ברווח גבוה, במטרה לנצל את שנת המס לתשלום מופחת.


איך לזהות גורמים חיצוניים שיכולים להשפיע על הנכס?
על שני הגורמים הראשונים – כגון איזון מחדש של קרנות, או כניסה ויציאה של מניה ממדד מסוים - ניתן ללמוד באמצעות דיווחים בתקשורת ובאתרים של הבורסות או עורכי המדדים. עם זאת, על הסעיף השלישי - קיזוזי מס – אי אפשר למצוא דיווחים פומביים. לכן, לדברי יריב, "אנו מציעים להתעדכן ולהתכונן מראש למקרה כזה - ובכל מקרה, להביא בחשבון את אותם גורמים שלא יופיעו בניתוח הטכני, בדוחות הכספיים או בנתוני המקרו".

אקסלנס