לתשומת ליבכם ולפני פתיחת המסחר מחר:
חברת אנרג'יאן המחזיקה במאגר כריש דיווחה אתמול שהאסדה החלה בהזרמת גז מהחוף אל אסדת כריש באמצעות מערכת צינורות תת-ימית. החיבור ותחילת הזרמת הגז נעשו בהתאם לאישור משרד האנרגיה. הזרמת הגז מהחוף נועדה לבחון את תשתית ההולכה ומהווה חלק חשוב בדרך להפקת הגז הסדירה מהאסדה. תחילת הזרמת הגז מהאסדה לחוף, כך על פי הערכות, צפויה להתחיל בעוד מספר שבועות.