בנק ישראל משיק ביחד עם הבנק הבינלאומי לסילוקין (BIS) ובנקים מרכזיים נוספים ניסוי בינלאומי שיבחן שימוש במטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים לביצוע תשלומים חוצי גבולות על ידי משקי בית ובתי עסק • הפרויקט יימשך עד סוף השנה, ודוח סופי אודות הממצאים צפוי להתפרסם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023