אני רק שם את זה פה...

בתחילת יוני השנה החלה לפעול הקרן לאזרחי ישראל - "קרן העושר", לאחר שסך ההיטלים שנגבו עבר את רף מיליארד השקלים. כעת, לאחר 3 חודשים בלבד, סך ההיטלים החלוטים מתקרב ל-2 מיליארד שקל • מדובר בהיטלים הנגבים בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע


רשות המסים פרסמה את תחזית גביית היטל רווחי נפט, מהם עולה כי סך ההיטלים שנגבו עד 31 באוגוסט, בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע, הסתכם ב-3.84 מיליארד שקל, מתוכם 1.88 מיליארד שקל היטלים חלוטים.


מנתונים שפרסם משרד האנרגיה לאחרונה עלה כי בחציון הראשון של 2022 חל זינוק של כ-50% בהיקף התמלוגים מגז טבעי, ממחצבים ומאגרות, שהסתכמו בסך של כ-829 מיליון שקל. עלייה זו נבעה מהפקת שיא של גז טבעי ממאגרי "לוויתן" ו"תמר" בחציון הראשון של השנה, וכן העלייה בשער הדולר, שתרמה גם היא לגידול משמעותי בסך התמלוגים.


מנתונים שפרסם משרד האוצר בשבוע האחרון עלה כי סך של 700 מיליון שקל נכנסו לקרן העושר כתוצאה מרווחי הגז בחודש אוגוסט לבדו.


ברשות המסים צופים כי מעתה תמשיך להירשם עלייה בהכנסות המדינה מרווחי היתר. בתחזית גביית ההיטלים לשנים הבאות צוין כי צפי הגבייה לשנת 2023 הוא בין 300 ל-390 מיליון דולר, ב-2025 תגיע הגבייה ל-360-470 מיליון דולר, וב-2030 ל-1.5 מיליארד דולר.


גלובס