1,328 בקשות חדלות פירעון של תאגידים הוגשו לבית המשפט בשנת 2021, עלייה של 11% משנת 2020 • רוב הבקשות הוגשו במחוז תל אביב • בנוסף, המדינה קיבלה עזבונות ותרומות בסכום כולל של 103 מיליון שקל • כך עולה מדוח פעילות שמפרסמים הבוקר הממונה על חדלות פירעון, האפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושה
1,328 בקשות חדלות פירעון של תאגידים הוגשו לבית המשפט בשנת 2021. מדובר בעליה של 11% משנת 2020, אז נפתחו 1,200 בקשות. כך עולה מדוח פעילות שמפרסמים הבוקר הממונה על חדלות פירעון, האפוטרופוס הכללי והרשם לענייני ירושה.
711 מהבקשות להליכי חדלות פירעון של התאגידים הוגשו במחוז תל אביב; 236 במחוז חיפב; 208 במחוז באר שבע ו-173 במחוז ירושלים. השוואה של מספר התיקים הפעילים מעלה כי בשנת 2021 ו-20201 היו מספר תיקים דומה - 9,986 לעומת 9,972.


ירידה במספר הבקשות להליכי פשיטת רגל נגד יחידים
16,568 בקשות הוגשו להליכי פשיטת רגל נגד יחידים. מדובר בירידה של כ-5.3% לעומת השנה שקדמה לה אז הוגשו 17,495 בקשות. גם מספר התיקים הפעילים ליחידים הוא הנמוך ביותר מזה חמש שנים. בשנת 2020 עמד מספר התיקים על 60,618. בשנים לפני כן מספר התיקים נע בין 61-65 אלף.
בשנת 2021 ניתנו 14,406 צווי כינוס וצווי פתיחת הליכים על ידי בתי המשפט, מספר דומה לשנה שקדמה אז ניתנו אז 14,310 צווי כינוס וצווי פתיחת הליכים
בשנת 2022 פוצלו האפוטרופוס הכללי והממונה על הליכי חדלות פירעון ל-2 גופים שונים ומונו מנהלים לכל אחד מהגופים. עו"ד ורו"ח אשר אנגלמן נבחר לפני כחודשיים לממונה על חדלות פירעון. עו"ד בן ציון פיגלסון מונה לאפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה. ההחלטה על הפיצול היא חלק מהניסיון לייעל את עבודת היחידות ומאחר ולא היתה זיקה בין היחידות.
עוד עולה מהדוח כי בשנת 2021 הוגשו לממונה תביעות חוב בהליכי חדלות פירעון בסכום של כ-60.5 מיליארד שקל. מתוך סכום זה - כ- 43.7 מיליארד שקל הוגשו בהליך של יחידים, ו- 16.7 מיליארד שקל בהליך של תאגידים.


המדינה קיבלה עזבונות ותרומות בסכום כולל של 103 מיליון שקל
בתחום הפעילות של האפוטרופוס הכללי המטפל בנכסים עזובים שלא נמצאו להם בעלים, דווח כי היקף הרכוש המנוהל הגיע ל2.39 מיליארד שקל, עליה משנת 2021, אז עמד הסכום על 2.27 מיליארד. מספר תיקי הנדל"ן עמד בסוף 2021 על 4,738 תיקי נדל"ן הכוללים 865 דירות ובתי-עסק ו-2,056 מגרשים. בהשוואה לשנה שקדמה לה, מספר תיקי הנדל"ן היה דומה (4,735) אך סך כל התיקים, הכולל רכוש אחר וכספים עלה מ- ל-16,435.
בתחום החילוט - יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי הוקמה על רקע המאבק המתגבר בפשיעה הכלכלית ובהון השחור והצורך בהקמת מנגנוני ניהול אפקטיביים לרכוש התפוס. בשנת 2021 נפתחו ביחידת החילוט 778 תיקי חילוט הכוללים נדל"ן, כספים ומיטלטלין בחילוט זמני או קבוע; התקבולים בקרנות החילוט מכוח החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו בשנה זו ב-29 מיליון שקל, והסכומים מכוח פקודת הסמים הגיעו ל-17.6 מיליון שקל. המדינה קיבלה עזבונות ותרומות בסכום כולל של 103 מיליון שקל.
לדברי מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד ערן דוידי, "דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2021 משקף את התחזקות המגמה המובילה כיום את משרד המשפטים - ייעול ושיפור השירותים המשפטיים שאנו מעניקים לציבור. שמנו לעצמנו למטרה לקצר זמני המתנה, לפשט ביצוע פעולות ולהפוך כמה שיותר הליכים. עו"ד אורית קוטב, ממלאת מקום הממונה על חדלות פירעון ציינה כי הממונה שם דגש בשנת 2021 "על הליכי שיקום של חייבים תמי לב ובכלל זה פעל להדרכת חייבים להכשרה כלכלית נכונה וקידם מודלים ייחודים לשיקום כלכלי, בין היתר לאוכלוסיות בזנות".

גלובס