בארץ
הגידול בצריכה הפרטית בישראל מתמתן אך זאת מהקצב הגבוה שראינו בשנתיים האחרונות. מגמה זו תימשך
לאור עליית הריבית המהירה של בנק ישראל שעוד לא הסתיימה.
יצוא שירותי ההיי-טק נותר גבוה ביוני, אך מגמת הגידול מתמתנת לאור ההאטה הגלובלית.

בעולם

נגיד הבנק המרכזי בארה"ב הדגיש שהעלאות הריבית הנוספות של הבנק יובילו לתקופה ממושכת של צמיחה
נמוכה, אך הדבר הכרחי כדי להוריד את האינפלציה. הנגיד ציין שסביר שקצב העלאת הריבית תלוי בנתונים
שיתפרסמו. הפוקוס השבוע יהיה על סקר המשרות הפנויות ודוח התעסוקה.
סנטימנט החברות בגוש האירו ירד גם באוגוסט ויותר חברות מדווחות על צמצום בגיוסי עובדים חדשים לאור
אי-הוודאות האנרגטית והירידה בביקושים, במיוחד בענפי התעשייה.
הממשלות באירופה משלמות מחירים אסטרונומיים כדי לחדש את מלאי הגז לקראת החורף והאינפלציה
שתתפרסם מחר צפויה להמשיך לעלות. בבריטניה הממשלה תצמצם את הסבסוד ותעלה את מחירי האנרגיה
לצרכנים בשיעור חד מהצפוי בתחילת אוקטובר.
הרשויות בארה"ב יתחילו לבצע ביקורת לדוחות הכספיים של חברות סיניות הרשומות למסחר בארה"ב, פעולה
שעד עכשיו השלטונות בסין אסרו בטענה של שיקולי ביטחון. למרות ההתקדמות המשמעותית עוד מוקדם להסיר
את החששות שהאמריקאים יממשו את האיום וימחקו מאות חברות סיניות מהמסחר.
חוזרים לקצב הטבעי - במבט קדימה אנו צופים המשך התמתנות בקצב הגידול של הצריכה הפרטית
קצב הגידול של הצריכה הפרטית בישראל מתמתן, כך על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים במדדי הרכישות בכרטיסי אשראי ליולי ובפדיון ענפי המשק ליוני. חשוב לציין שזוהי ירידה מהקצבים הגבוהים שראינו בשנתיים האחרונות.במבט קדימה אנו צופים המשך התמתנות במיוחד בשנה הבאה לאור עליית הריבית המהירה של בנק ישראל שעוד לא הסתיימה.
סקטור ההיי-טק (לצד עדכון נתוני הצמיחה) ממשיך לתמוך בשקל בטווח הארוך למרות החששות שעלו לאחרונה בגין השפעת שווקי ההון העולמיים על תעשיית ההיי-טק הישראלית ועל היצוא הישראלי, יצוא השירותים של ישראל ביוני עמד על כ-7 מיליארד דולר (על פי נתונים מנוכים עונתיות), בדומה לממוצע בחצי השנה האחרונה וגבוה ב-20 אחוזים בהשוואה ליוני בשנה שעברה.
יצוא שירותי ההיי-טק שמהווה מעל מחצית מהיצוא גם כן נותר כמעט ללא שינוי ביוני על כ-4 מיליארד דולר והוא
קרוב לרמה הממוצעת בחצי השנה האחרונה. אין ספק שקצב הגידול המהיר בהיי-טק שראינו בשנתיים האחרונות מצטמצם, לאור הירידה במדדי מניות הטכנולוגיה וההאטה הגלובלית. אך נראה שההשקעות הרבות שכבר נעשו ממשיכות להבשיל ומקזזות חלק מההאטה.
נתוני היצוא, בנוסף לעדכון המשמעותי לנתוני התוצר לשנים הקודמות שמשפר את מצבה היחסי של ישראל בהשוואה
בינלאומית מבחינת יחס חוב-תוצר וכדו' ותומך בדירוג האשראי של המדינה תומכים בחוזקו של השקל בטווח הארוך.

בארה"ב - הריבית תעלה גם על חשבון הצמיחה

נאום נגיד הבנק המרכזי של ארה"ב בכנס השנתי בג'קסון הול היה קצר מהרגיל אך ממוקד. הנגיד הדגיש שהעלאות
הריבית הנוספות של הבנק יובילו לתקופה ממושכת של צמיחה נמוכה, אך הדבר הכרחי כדי להוריד את
האינפלציה.
בכך, הנגיד מאשש את הערכתנו מהשבועות האחרונים שציפיות השווקים להפחתת הריבית בעוד כחצי שנה אינן
מציאותיות, תומך בהמשך עליית התשואות ובתנודתיות בשווקים. זאת במקביל לכך שמחרתיים קצב צמצום המאזן של
הבנק יוכפל ל-90 מיליארד דולר בחודש.
להערכתנו קצב העלאת הריבית תלוי בנתונים הכלכליים שיתפרסמו, והשבוע 2 נתונים חשובים; סקר משרות הפנויות היום (שלישי) ודוח התעסוקה הראשוני לאוגוסט בשישי, כאשר אנו צופים התמתנות בקצב בשניהם.
באירופה הפכו את התקליט באוגוסט נמשכה ההיחלשות בסנטימנט החברות בגוש האירו, כך על פי מדד מנהלי הרכש שירד ל-2.49 נקודות. נתון המאותת על התכווצות של התוצר בגוש האירו ברבעון השלישי. המומנטום החיובי מהסרת הגבלות הקורונה התפוגג, ובמקומו התעצמו החששות ממיתון לאור הצפי לעלייה מהירה בריבית, הזינוק במחירי המזון והאנרגיה ואי-הוודאות האנרגטית. הפגיעה במדינות אינה סימטרית וגרמניה בולטת לשלילה לאור ההטיה של המשק הגרמני לכיוון של תעשייה.
אי-הוודאות והירידה בביקושים מביאות חברות לצמצם משמעותית את גיוסי העובדים, במיוחד בענפי התעשייה, אך
עדיין מהססים לפטר לאור הקשיים בגיוס ושימור עובדים בשנתיים האחרונות.

קונים גז בכל מחיר כדי לעבור את החורף, אך זה לא יעצור את הריבית
בכל העולם מרגישים את הזינוק במחירי האנרגיה, אך באירופה המצב חמור לאור הסנקציות על/של רוסיה. הממשלות
באירופה 'רצות' למלא את מצבורי הגז עד לסוף הקיץ (כרגע %79 והיעד הוא %90 (כדי שיוכלו לספק את הביקושים
הגבוהים בחורף ולהימנע ממכסות. הממשלות באירופה רוכשות ממקורות אלטרנטיביים אך יש קושי בטווח הקצר לאור
מגבלות אספקה והתאמה. לכן כרגע הממשלות מוכנות לשלם כל מחיר, ובשבוע האחרון הבנצמארק למחיר הגז
באירופה זינק קרוב ל-350 דולר למגה-וואט-שעה, כמעט פי-23 מהמחיר הממוצע לפני הקורונה.
בעקבות זאת האינפלציה בגוש האירו עדיין עולה, ונראה זאת בנתון המקדים לאוגוסט שיתפרסם מחר (רביעי).
לכן למרות החששות ממיתון להערכתנו הבנק המרכזי בגוש האירו יעלה את הריבית בחצי נקודת אחוז בחמישי הבא, ויאותת על המשך עליית ריבית מהירה גם בהמשך השנה. גם בבריטניה הזינוק בעלויות האנרגיה הוביל את הממשלה לצמצם את הסבסוד ולהעלות את מחירי האנרגיה בשיעור
חד מהצפוי בתחילת אוקטובר. במידה והדבר יתממש במלואו (תלוי בזהות ראש הממשלה החדש) האינפלציה
באוקטובר תהיה גבוהה יותר מתחזית הבנק ל-14 אחוזים. לכן, גם בבריטניה אנו צופים לריבית גבוהה יותר ולצמיחה
נמוכה יותר.

ובסין - יפתחו את הספרים!

סין אישרה לרשויות בארה"ב להתחיל לבצע ביקורת לדוחות הכספיים של חברות סיניות הרשומות למסחר
בארה"ב, פעולה שעד עכשיו אסרה בטענה של שיקולי ביטחון. מספר מקרים מתוקשרים של חברות סיניות שהונו
משקיעים לצד לחצים פוליטיים תרמו לחקיקה ב-2020 שקבעה שחברה ציבורית תימחק ממסחר במידה ולא עברה
ביקורת חיצונית במהלך 3 שנים. בעקבות זאת מספר חברות בבעלות ממשלתית (חלקית או מלאה) מחקו עצמן ממסחר
בארה"ב. אך יש עוד כ-200 חברות סיניות ציבוריות הרשומות בארה"ב וכעת, פחות מחצי שנה עד ליישום, ייתכן
שהצדדים הגיעו לפשרה. למרות ההתקדמות המשמעותית, נצטרך להמתין לפחות כ-3 חודשים עד שיסיימו חלק
משמעותי מהביקורת ואז נדע האם השקיפות מספקת.


הראל