במחצית הראשונה של 2022, חברות הגז שילמו למדינה תמלוגים בסך 824 מיליון שקל, זאת בזכות הפקת שיא של גז טבעי ממאגרי לווייתן ותמר שהסתכמה ב-10.85 מיליארד מ"ק של גז טבעי. מאז תחילת הפקת הגז הטבעי בשנת 2004, הסתכמו התמלוגים ששילמו שותפויות הגז לקופת המדינה בסכום של 9.8 מיליארד שקל