האם פז נפט המציאו את הגלגל?
בשנים 2019-2020 פרסמה ענקית האנרגיה פז נפט שתי תוכניות לרכישה עצמית של אג"ח, כל אחת בהיקף של 300 מיליון שקל. אולם הזמן חלף, והחברה לא מימשה ולו שקל אחד מאותן תוכניות רכישה.
על פי הנתונים, במחצית הראשונה של שנת 2022 דיווחו 16 חברות על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח, בסך כולל של כ-1.4 מיליארד שקל. זאת על רקע ירידות שערי האג"ח הקונצרניות בבורסה בשיעור ממוצע של כ-5%, שנבעו בעיקר מעלייה בשיעור האינפלציה, שהביאה לעליית ריבית בנק ישראל.
למרות התוכניות הגרנדיוזיות, בפועל, במהלך תקופה זו, שש חברות בלבד ביצעו בפועל רכישה עצמית, בסך כולל של כ-125 מיליון שקל, כ-9% מהסכום שעליו הצהירו אותן 16 החברות.


מקור