בהשוואה לעומת החודש המקביל מדובר בירידה ראשונה מזה 3 שנים בהיקפי המשכנתאות: בחודש יולי נטל הציבור משכנתאות בהיקף של 10.1 מיליארד שקל, ירידה לעומת 11.5 מיליארד בחודש המקביל. לעומת החודש הקודם מדובר על ירידה של 15%.

האם לדעתכם זה סימן לבעיה בכל המגזר?