בכל שנה, נשלח לכל העמיתים בקרנות הפנסיה השונות דו"ח שנתי. הדו"ח הזה מפרט את גובה הסכום שנצבר בקרן הפנסיה, הרווח או ההפסד במהלך השנה וכן את גובה קצבת הפנסיה שתתקבל בגיל הפרישה. למרות שרבים מתייחסים לדו"ח הזה כאל מובן מאליו, מדובר בדו"ח חשוב שיש לדעת איך לקרוא ולהבין. בנוסף יש דברים שאפשר לעשות, על מנת להתאים את הדו"ח למצב הספציפי של החוסך. מהו בעצם דו"ח פנסיה שנתי? ממה הוא מורכב? מה המשמעות של כל אחד מהסעיפים בדו"ח? מה אפשר לעשות על מנת להתאים את החיסכון הפנסיוני למצב האישי שלכם? כדאי לקרוא – מדובר בנושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת.


מה זה בעצם דו"ח פנסיה שנתי וממה הוא מורכב
בכל שנה, מחויבים כל הגופים המנהלים את החסכונות של כל אחד ואחד מאיתנו, להפיק דו"ח שנתי המפרט את השינויים בחיסכון במהלך השנה. כשמדובר בתוכניות חיסכון בנקאיות, פיקדונות או השקעות, קריאת הדו"ח היא יחסית קלה. יש את הסכום בתחילת השנה, ההפקדות במהלך השנה, אם היו, הסכום בסוף השנה ושורת הרווח או ההפסד. ואולם כשמדובר בקרנות פנסיה, הדו"ח השנתי הוא מעט שונה. מעבר לשורת הרווח או ההפסד, הדו"ח מפרט עוד כמה סעיפים שכדאי וחשוב להכיר. בדו"ח מפורטת קצבת הפנסיה הצפויה בגיל הפרישה, קצבה לאלמן או אלמנה, קצבה להורים נתמכים ועוד. הדו"ח השנתי מפרט מה יקרה במצבים שונים. עם זאת, כדאי לדעת שהדו"ח לא נועד רק לקריאה, ואפשר לבצע שינויים בסעיפים השונים.


חלק 1: תשלומים צפויים מקרן הפנסיה
בחלק הזה, מפורטים כלל התשלומים שישולמו לחוסך בקרן, במקרים ספציפיים. קצבה לחוסך, ליתומים, לאלמנה ואפילו קצבה להורים נתמכים, אם הוכרו כאלה על ידי הקרן. להלן פירוט החלק הזה בדו"ח.


קצבה חודשית: בסעיף הזה מופיעה הקצבה החודשית שלה זכאי המבוטח, לכשיגיע לגיל הפרישה. גובה הקצבה מחושב בהתאם לגובה החיסכון, שמחולק במספר החודשים שהחוסך צפוי לחיות אחרי הפרישה, על פי החישוב האקטוארי המעודכן. מספר החודשים הזה נקרא "מקדם המרה" והוא עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לחישובים האקטואריים.


קצבה חודשית לאלמן או אלמנה במקרה מוות: בסעיף הזה מחושבת הקצבה החודשית שיקבלו בן או בת הזוג של החוסך, אם וכאשר הוא ילך לעולמו לפני בן או בת הזוג שלו. כדאי לשים לב לסעיף הזה, כשנדבר על שינויים אפשריים בפנסיה.


קצבה חודשית ליתום: קצבה שיקבלו ילדיו של החוסך, אם וכאשר ילך לעולמו. מדובר בילדים שאינם בגירים, אשר יקבלו קצבה עד שיגיעו לגיל הבגרות.


קצבה חודשית להורה נתמך: הורים של החוסך עשויים להיות זכאים לקצבה, אם הם הוכרו כנתמכים על ידי החוסך והוא הלך לעולמו לפניהם.
מקור