שימו לב, אחרי שהגיעה לתחתית ב 8,194 נק
מניית קמטק עכשיו במגמה חיובית חזקה ויציבה
התנגדות הבאה ב10,030 נקודות ואז ב10,300 נקודות
אני מחזיק