x
עמוד 4 מתוך 5 ראשוןראשון ... 2345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 31 עד 40 מתוך 42

נושא: אסטרטגית מאי 2 !

 1. #31
  10:15 ; 1951.21

  בוקר טוב,

  לאחר פקיעת האופציות השבועיות, נשלים הפוזיציה.

  ההשלמה:
  קנית CALL 1990 (שבועי 11.8) - עלות נוכחית 260 ₪
  כתיבת CALL 1940 (שבועי 11.8) - תקבול נוכחי 2200 ₪
  כתיבת 2 יח PUT 1900 (שבועי 11.8) - תקבול כל יחידה 260 ₪
  קנית PUT 1830 (שבועי 11.8) - עלות 36 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 1980 (שבועי 4.8) - נרכש בעלות 200 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 200 ₪.
  פקיעת CALL 1930 (שבועי 4.8) - נכתב בתקבול 2010 ₪ ומחירו בפקיעה 1767 ₪ = רווח 243 ₪
  פקיעת 2 יח PUT 1920 (שבועי 4.8) - כל יחידה נכתבה בתקבול 105 ₪ ומחירן בפקיעה 0 ₪ = רווח 210 ₪
  פקיעת PUT 1850 (שבועי 4.8) - נרכש בעלות 4 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 4 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 5,010 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 4,760 ₪.

  המשך יום טוב.

 2. #32
  17:13 ; 2026.4

  צהרים טובים,

  להערכתנו עוד יתברר בהמשך כי נתוני האינפלציה נוכחיים הינם לרועץ עבור השוק
  אבל אנו לא יכולים להתעלם מהספוט ולכן נפעל לפי הידוע כעת.

  התיקון:
  מכירת CALL 1990 (שבועי 11.8) - נרכש בעלות 260 ₪ ומחירו כעת 3700 ₪ = רווח 3440 ₪.
  קנית CALL 1940 (שבועי 11.8) - נכתב בתקבול 2200 ₪ ומחירו כעת 8600 ₪ = הפסד 6400 ₪.
  מכירת PUT 1900 (אוגוסט) - נרכש בעלות 2700 ₪ ומחירו כעת 210 ₪ = הפסד 2490 ₪.
  קנית 2 יח PUT 1900 (שבועי 11.8) - כל יחידה נכתבה בתקבול 260 ₪ ומחירן כעת 3 ₪ = רווח 514 ₪.
  מכירת PUT 1830 (שבועי 11.8) - נרכש בעלות 36 ₪ ומחירן כעת 1 ₪ = הפסד 35 ₪.

  קנית CALL 2030 (שבועי 18.8) - עלות נוכחית 1770 ₪.
  כתיבת CALL 1980 (אוגוסט) - תקבול מנוכחי 5910 ₪.
  קנית PUT 1930 (אוגוסט) - עלות נוכחית 410 ₪.
  כתיבת 2 יח PUT 1930 (שבועי 18.8) - תקבול כל יחידה 140 ₪.
  קנית PUT 1860 (שבועי 18.8) - עלות נוכחית 30 ₪.


  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 4,760 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 9,730 ₪.

  המשך יום טוב.

 3. #33
  11:37 ; 2040.5

  בוקר טוב,
  הפקיעה סבכה העניינים עם קנית הגנה במחיר גבוה, ולכן עלינו להתקדם לטווח ריאלי בצד התחתון.

  התיקון:
  מכירת PUT 1930 (אוגוסט) - נרכש בעלות 410 ₪ ומחירו כעת 280 ₪ = הפסד 130 ₪.
  קנית 2 יח PUT 1930 (שבועי 18.8) - כל יחידה נכתבה בתקבול 140 ₪ ומחירן כעת 68 ₪ = רווח 144 ₪.
  מכירת PUT 1860 (שבועי 18.8) - נרכש בעלות 30 ₪ ומחירו כעת 17 ₪ = הפסד 13 ₪.
  קנית PUT 1980 (אוגוסט) - עלות נוכחית 870 ₪.
  כתיבת 2 יח PUT 1980 (שבועי 18.8) - תקבול כל יחידה 320 ₪.
  קנית PUT 1910 (שבועי 18.8) - עלות נוכחית 38 ₪.

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 9,730 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 9,730 ₪.

  המשך יום טוב.

 4. #34
  11:47 ; 2066.32

  בוקר טוב,

  אנו לחלוטין לא מצויים בקירבה לספוט בטווח העליון אך מנגד המתנו לראות היכן המגמה נחלשת. להערכתנו זוהי נקודה טובה לבצע התאמה וכך נפעל.

  התיקון:
  מכירת CALL 2030 (שבועי 18.8 ) - נרכש בעלות 1770 ₪ ומחירו כעת 4000 ₪ = רווח 2230 ₪
  קנית CALL 1980 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 5910 ₪ ומחירו כעת 9100 ₪ = הפסד 3190 ₪
  מכירת PUT 1980 (אוגוסט) - נרכש בעלות 870 ₪ ומחירו כעת 210 ₪ = הפסד 660 ₪
  קנית 2 יח PUT 1980 (שבועי 18.8 ) - כל יח' נכתבה בתקבול 320 ₪ ומחירן כעת 30 ₪ = רווח 580 ₪
  מכירת PUT 1910(שבועי 18.8 ) - נרכש בעלות 38 ₪ ומחירו כעת 5 ₪ = הפסד 33 ₪

  קנית CALL 2090 (שבועי 18.8 ) - עלות נוכחית 310 ₪
  כתיבת CALL 2040 (אוגוסט) - תקבול נוכחי 3930 ₪
  קנית PUT 2000 (אוגוסט) - עלות נוכחית 400 ₪
  כתיבת2 יח PUT 2000 (שבועי 18.8 ) - תקבול כל יחידה 70 ₪
  קנית PUT 1930 (שבועי 18.8 ) - עלות נוכחית 10 ₪


  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 9,730 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 10,800 ₪.

  המשך יום טוב.

 5. #35
  חברים,
  שימו לב כי האסטרטגיה נכנסת לפקיעה והשלמות יתפרסמו בבוקר.

 6. #36
  10:01 ; 2023.34

  בוקר טוב,

  לאחר פקיעת האופציות השבועיות, נשלים הפוזיציה.

  ההשלמה:
  קנית CALL 2090 - עלות נוכחית 175 ₪
  כתיבת 2 יח PUT 1980 - תקבול כל יחידה 680 ₪
  קנית PUT 1910 - עלות 90 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 2090 (שבועי 18.8 ) - נרכש בעלות 310 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 310 ₪.
  פקיעת 2 יח PUT 2000 (שבועי 18.8 ) - כל יחידה נכתבה בתקבול 70 ₪ ומחירן בפקיעה 0 ₪ = רווח 140 ₪
  פקיעת PUT 1930 (שבועי 18.8 ) - נרכש בעלות 4 ₪ ומחירו בפקיעה 10 ₪ = הפסד 10 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 10,800 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 10,980 ₪.

  המשך יום טוב.

 7. #37
  2069.61 ; 17:00

  צהרים טובים,

  התקזזנו באסטרטגיה באופן מהותי אך הקפיצה היום של 15 נקודות, וחשוב מכך העובדה כי ההגנה עודנה רחוקה, מחייבים אותנו להעתיק הפוזיציה לחודש העוקב ולא לקחת הסיכון.

  התיקון:
  מכירת CALL 2090 (אוגוסט) - נרכש בעלות 175 ₪ ומחירו כעת 150 ₪ = הפסד 25 ₪
  קנית CALL 2040 (אוגוסט) - נכתב בתקבול 3930 ₪ ומחירו כעת 3200 ₪ = רווח 730 ₪
  מכירת PUT 2000 (אוגוסט) - נרכש בעלות 400 ₪ ומחירו כעת 11 ₪ = הפסד 389 ₪
  קנית 2 יח PUT 1980 (אוגוסט) - כל יח' נכתבה בתקבול 680 ₪ ומחירן כעת 5 ₪ = רווח 1350 ₪
  מכירת PUT 1910 (אוגוסט) - נרכש בעלות 90 ₪ ומחירו כעת 1 ₪ = הפסד 89 ₪

  קנית CALL 2110 (שבועי 1.9 ) - עלות נוכחית 440 ₪
  כתיבת CALL 2060 (ספטמבר ) - תקבול נוכחי 4720 ₪
  קנית PUT 2000 (ספטמבר) - עלות נוכחית 1600 ₪
  כתיבת2 יח PUT 2000 (שבועי 1.9 ) - תקבול כל יחידה 290 ₪
  קנית PUT 1930 (שבועי 1.9 ) - עלות נוכחית 66 ₪


  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 10,980 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 9,405 ₪.

  המשך יום טוב.

 8. #38
  10:01 ; 1998.67

  בוקר טוב,

  הציבור לא מפנים את מה שקורה בוול סטריט ולכן מבחינתנו יש כאן אפשרות נוחה להגדיל פרמיה.

  ההשלמה:
  קנית CALL 2110 (שבועי 8.9 ) - עלות נוכחית 30 ₪
  כתיבת 2 יח PUT 1970 (שבועי 8.9 ) - תקבול כל יחידה 1030 ₪
  קנית PUT 1900 (שבועי 8.9 ) - עלות 160 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 2110 (שבועי 1.9 ) - נרכש בעלות 440 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 440 ₪.
  פקיעת 2 יח PUT 2000 (שבועי 1.9 ) - כל יחידה נכתבה בתקבול 290 ₪ ומחירן בפקיעה 0 ₪ = רווח 580 ₪
  פקיעת PUT 1930 (שבועי 1.9 ) - נרכש בעלות 66 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 66 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 9,405 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 9,330 ₪.

  המשך יום טוב.

 9. #39
  12:49 ; 1980.25

  צהרים טובים,

  על אף שאנו בדרך למצב אופטימלי באסטרטגיה הנוכחית "1970" ניתן לקדם בבטחה צד ה CALL ולקצר השהות שלנו בשוק.

  התיקון:
  מכירת CALL 2110 (שבועי 8.9 ) - נרכש בעלות 30 ₪ ומחירו כעת 3 ₪ = הפסד 27 ₪
  קנית CALL 2060 (ספטמבר) - נכתב בתקבול 4720 ₪ ומחירו כעת 740 ₪ = רווח 3980 ₪
  קנית CALL 2080 (שבועי 8.9 ) - עלות נוכחית 5 ₪
  כתיבת CALL 2030 (ספטמבר ) - תקבול נוכחי 1540 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 9,330 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 5,380 ₪.

  המשך יום טוב.

 10. #40
  15:40 ; 1971.79

  צהרים טובים,

  אין נקודה אופטימלית לגלגל 1970 שנכתב 100 מעלה מספוט 1970...

  התיקון:
  מכירת CALL 2080 (שבועי 8.9 ) - נרכש בעלות 5 ₪ ומחירו כעת 4 ₪ = הפסד 1 ₪
  קנית 2 יח PUT 1970 (שבועי 8.9 ) - כל יח' נכתבה בתקבול 1030 ₪ ומחירן כעת 900 ₪ = רווח 260 ₪
  מכירת PUT 1900 (שבועי 8.9 ) - נרכש בעלות 160 ₪ ומחירו כעת 90 ₪ = הפסד 70 ₪

  קנית CALL 2080 (שבועי 15.9 ) - עלות נוכחית 50 ₪
  כתיבת 2 יח PUT 1950 (שבועי 15.9 ) - תקבול כל יחידה 1570 ₪
  קנית PUT 1880 (שבועי 15.9 ) - עלות נוכחית 240 ₪


  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 5,380 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 5,190 ₪.

  המשך יום טוב.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות