7500 אוכפים של סטרייק 2000 נסגרו אתמול.כ13500 אוכפים על 2010 פתוחים כבר למאי.מימוש רווחים קלאסי כפי שנלמד בקורסים לרבות של שחקן.