מה היתרונות בהשקעה באיגרות חוב זרות?
מגוון רחב יותר של חברות שניתן להיחשף אליהן.
נזילות בשווקי חו"ל גבוהה יותר.
חשיפה למטבעות זרים.


מהם האתגרים שבהשקעה באג"ח זר?
התשלומים מתקבלים במטבע זר.
אין סיקור קבוע ושוטף של האג"ח.
יותר קשה להבין את הסביבה התחרותית בה פועלת החברה, ואת הרגולציה המקומית שיכולה להשפיע.


ומה לגבי התשואה?
במקרים רבים, התשואה על אג"ח גבוהה יותר, בעיקר בשווקים מתעוררים.
ומהצד השני - סיכון גבוה יותר.


איך כדאי לסחור באג"ח זרות?
אג"ח חו"ל נסחרות במתכונת של (OTC (Over The Counter – כלומר, מסחר בין ברוקרים.


חשוב לדעת לבחור בברוקר גדול:
ככל שהברוקר עובד עם מספר גדול יותר של עושי שוק, הוא יכול ליצור קומבינציה גדולה יותר של קונים ומוכרים, ולצטט היצע וביקוש במרווח קטן יותר (הפרש בין קונה ומוכר).