15:40; 1562.3

צהרים טובים.
אמרנו פיצוי אחרי ינואר המתיש שהסתיים ברווח זניח, ואכן המעוף לא איכזב ורשם הירידה
בדיוק למרכז פקיעה אופטימאלית.
בניגוד למה שניתן היה לצפות, לשחקני המעוף אין השפעה מהותית על הירידה ודוקא סקוויז
של סוחרים אופטימיים מדי הוא שהוביל המהלך. הסקוויז הזה לא הסתיים – תנועה שלילית
קלה בניו יורק בפתיחה, ונקבל תנועה משמעותית בת"א.
שחקני המעוף התערבו בשוליים, נקודתית בליבוי מגמה אבל נכס הבסיס ברשותנו גבוה במיוחד
ולכן יש מקום להיכנס לפקיעה. הוסיפו לכך העובדה כי מקדם הסקוויז עומד על 2.6 ~ (הרמה הנמוכה
ב 7 החודשים האחרונים יום לפקיעה) וקיבלנו הזדמנות להטות מעט המדד מטה ביחס לספוט.
ההטיה אינה מהותית בצד הרווח, שכן 1530 או 1580 פחות קריטי עבורנו אלא בצד העליה בסטיה החשובה לפתיחת פוזיציות מרץ.

בהצלחה לממשיכים לבוקר הפקיעה.