הסיבה המרכזית היא העלייה בתשואות של אג"ח של משרד האוצר האמריקאי, שצפויים להמשיך ולעלות בשנים הקרובות, ככל שאמריקה תמשיך ותעמיק את החוב שלה, שלא מפסיק לטפוח. האג"ח של הממשל מהווה בנצ'מארק לשוק האג"ח העולמי, אז המשמעות של זה היא שאפל מנצלת את תנאי השוק, לפני שהריביות על האג"חים יעלו. או בקיצור, היא מגייסת כי היא יכולה ולא כי היא צריכה.