1587.4 ; 15:05

צהרים טובים.
לא נותר לנו יותר מדי נכס בסיס בכדי להשפיע אבל הערכתנו לתיקון העליה ומימושים התאמתה - מעט בגללנו הרבה בגלל ציבור חלש עם מהלך צפוי (ראו הרחבה בסקירה שבועית).
למרות שניתן לכאורה להמשיך לבוקר הפקיעה, בטח כשאנו יכולים עוד ללבות מגמה, יהיה זה בגדר הימור. אכן מפתה מאוד בהתחשב בחוזים אבל עבור שחקני המעוף חודש תנועה שכזה לצאת מאופסים זה בגדר הצלחה פנומנאלית.

מכאן שאנו ננצל הסטיה הגבוהה וננסה לדלג על חודש משמים בצד התשואה ע"י כתיבות עמוקות בואכה 1500. הערכתנו למימוש רווחים ופאניקה בציבור לא השתנתה ובאחוזים מדובר על תנועה זניחה גם אם כרגע מעט נגד המגמה.

עצם פעולת הגלגול תוביל ללחץ התכסות ששווה ערך לירידה של 3-4 נקודות מדד. מכאן שאם ניו יורק תפתח כחוזים, ואף תחריף בהחלט יש כאן פוטנציאל תנועה ממשי שעבורנו לא יבוא לידי ביטוי בתשואה כי אם בפרמיה גבוהה ועדיפה במעמד הפתיחה.

בהצלחה לממשיכים לבוקר הפקיעה.