סטטיסטית חודש של תיקונים ירוקים,
מה החכמים חושבים שיקרה השנה?