בעולם:
 גלובלי: התפשטות הקורונה בארה"ב ובאירופה פוגעת בצמיחה בטווח הקצר.
כיוון לעתיד: התקדמות לקראת מציאת חיסון צפויה לתמוך בהאצה בצמיחה במחצית השניה של 2021 ואילך.
בישראל:
 היצוא התעשייתי המשיך להתרחב בחודש אוקטובר. הנתונים מצביעים על השפעה מתונה יחסית של הסגר
השני על ענפי התעשייה.
 היקף שיא ברכישת דירות חדשות בחודש ספטמבר, אשר נעוץ בחלקו בהקדמת עסקאות מספר ימים לפני
הסגר השני. ובכל זאת, גם ללא השפעה זו, מסתמן ביקוש מוגבר לרכישת דירות בחודשים האחרונים.
 חברת הדירוג S&P אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של AA- והותירה את תחזית הדירוג
'יציבה'.
כיוון לעתיד: ביום ב' הקרוב 16/11 תפרסם הלמ"ס אומדן ראשון לצמיחה ברבעון השלישי, שצפויה להיות
חזקה. במהלך רוב התקופה היקף ההשבתה במשק היה נמוך יחסית, אולם, כידוע, המגמה התהפכה לקראת
סוף הרבעון.


גלובלי
 הודעת פייזר על התקדמות בפיתוח חיסון בעל יעילות של 90%, גבוה מהצפוי, תמכה באופטימיות
בשווקים. חברת פייזר הודיעה כי תוכל לייצר עד סוף השנה 50 מיליון חיסונים, ובשנה הבאה 1.3 מיליארד
חיסונים. מכיוון שיש צורך בשני חיסונים לאדם, המשמעות היא שניתן יהיה לחסן 675 מיליון איש עד סוף 2021 ,
כ-9% מאוכלוסיית העולם. עם זאת, חברות נוספות כמו מודרנה ואסטרא זנקה מפתחות חיסונים המתבססים
על טכנולוגיה דומה, לכן, סביר להניח כי מספר החיסונים הזמין ב-2021 יהיה גדול יותר. אולם, מכיוון שהחיסון
נזקק לאחסון בטמפרטורות נמוכות מאד, שאינו זמין במדינות רבות, יתכן עיכוב בחיסון מחוץ לארה"ב. בנוסף,
הפיתוח טרם הושלם, לא ברורות תופעות הלוואי שלו, החיסון טרם נבדק על קבוצות האוכלוסיה בסיכון, כמו
קשישים למשל, לא ברור למשך כמה זמן החיסון תקף ועוד, קיימת עדיין אי ודאות משמעותית. למרות אי
הודאות, החיסון צפוי להוביל להאצת הצמיחה ב-2021.

ארה"ב

 בכיר בפד אמר השבוע כי למרות ההתקדמות המשמעותית שהושגה בפיתוח החיסון, הסיכון לכלכלה נותר
גבוה. הבכיר ציין כי הפד מקיים דיונים על התאמת המדיניות הכלכלית, לאור התפשטות המחלה. במידה והפד
ינקוט בצעדים נוספים, הם צפויים לכלול הגדלת תכנית רכישות האג"ח הממשלתי, או הארכת המח"מ של
האג"ח הנרכשת. עם זאת, בין חברי הפד ישנם קולות הטוענים, בצדק, כי הרחבת תכנית הרכישות לא תועיל.
 מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי באוקטובר, וקצבי האינפלציה ואינפלציית הליבה השנתי ירדו ל-%1.2
ו- %1.6 ,בהתאמה. התמתנות סביבת האינפלציה נובעת מירידה במחירי המוצרים, לאחר שעלו בקצב מהיר
יחסית מאז יוני. במקביל, מחירי השירותים עולים בקצב מתון.

ישראל

 ביום ב' הקרוב 16/11 תפרסם הלמ"ס אומדן ראשון לצמיחה ברבעון השלישי, שצפויה להיות חזקה אחרי
ההתכווצות החדה בפעילות הכלכלית ברבעון השני. במהלך רוב התקופה היקף ההשבתה במשק היה נמוך
יחסית, אך המגמה התהפכה לקראת סוף הרבעון. ברבעון הרביעי צפויה צמיחה שלילית במשק בעקבות
הסגר השני ומתווה היציאה האיטי.
 היצוא התעשייתי המשיך להתרחב בחודש אוקטובר. בסה"כ, בחודשים אוגוסט-אוקטובר צמח הייצוא
התעשייתי )ללא יהלומים( ב-%5.7, בממוצע, אחרי צמיחה מתונה בשלושת החודשים שקדמו להם. הנתונים
מצביעים על השפעה מתונה יחסית של הסגר השני על ענפי התעשייה. מגמת השיפור ביצוא התעשייתי
נתמכת בהתרחבות הפעילות התעשייתית בעולם. עם זאת, העלייה בתחלואה בעולם עלולה להעיב על המשך
ההתאוששות.
ביבוא הסחורות נרשמה ירידה של כ-%3 בחודש אוקטובר, אחרי עליה חדה ברבעון השלישי. התנודות ביבוא
הסחורות מוסברות, במידה רבה, על-ידי יבוא כלי רכב (התאוששות מהירה ברבעון השלישי, ובחודש אוקטובר
תיקון כלפי מטה, יתכן גם בהשפעת הסגר).
 היקף שיא ברכישת דירות חדשות בחודש ספטמבר (בניכוי עונתיות), אשר נעוץ בחלקו בהקדמת עסקאות
מספר ימים לפני הסגר השני. ובכל זאת, גם ללא השפעה זו, מסתמן ביקוש מוגבר לרכישת דירות בחודשים
האחרונים (דירות חדשות ויד שניה). העליה בהיקף העסקאות בשוק הדיור מגיעה על רקע סביבת הריבית
 חברת הדירוג S&P אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של AA- והותירה את תחזית הדירוג
'יציבה'. נציגי החברה הדגישו בהודעה את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון כלכלה עשירה
ואיתנה, חשבונות חיצוניים חזקים, מדיניות מוניטרית גמישה וגישה מצוינת לשוקי ההון. להערכת החברה, לחץ
שלילי על הדירוג עלול להיווצר אם לישראל תחסר תוכנית ייצוב פיסקלי לטווח הבינוני ואם החוב יעלה מעבר
למצופה. להערכתנו, חברות הדירוג מעדיפות להמתין להתפתחויות פוליטיות שליליות, אם יקרו (בחירות,
תקציב 2021) לפני שיחליטו להוריד את אופק הדירוג. דירוג האשראי של ישראל אצל שתי חברות הדירוג
הנוספות: פיץ' בדירוג A+ יציב, מודיס בדירוג A1 (שקול ל-A+) יציב.

דיסקונט