הרווח הנקי של החברה ירד ברבעון השלישי ב-23% ביחס לרבעון המקביל אתקד, אולם מדובר בירידה מתעתעת - ב-2019 היה מאגר תמר ספק הגז הבלעדי למשק, ומתחילת השנה הוא מתחרה בלווייתן - פרט להשפעת משבר הקורונה. סך המכירות נטו של תמר - בניכוי תמלוגים - ירד ברבעון השלישי ב-17%