ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-10.8 מיליון דולר, ירידה של כ-24% בהשוואה לרבעון המקביל
חושבת שאפשר לקחת אם לא תשבור 1140