מחר מכנסת דלק קבוצה -1.1% את מחזיקי האג"ח שלה לאסיפת שהוגדרה "אספת עדכון" בקשר עם מצבה של קבוצת דלק לאחר הכנסת שותף לדלק ישראל, ופירעון מלוא החובות למערכת הבנקאית.