בשל המפולות האדירות שהתרחשו בשוקי ההון בישראל ובעולם לקראת סוף הרבעון רשמו מספר קבוצות ביטוח הנסחרות בבורסת ת"א הפסד כולל.
לאחר התאוששות בשוקי ההון ברבעון השני כך נראה על פי דיווחי החברות , התאוששות זו הובילה לכך שחברות הביטוח רשמו רווח כולל.
רווח זה קיזז כמעט לגמרי את נזקי הרבעון הראשון. אילו חברות ביטוח הן המובילות בשוק? והאם העליות ימשיכו?