היי אלון,
אני אשמח אם תתייחס לשאלה שלי.
חברת מגוריט דווחה על תכנון הנפקת אג"ח שיהיה זכאי לחלק מהרווחים של החברה עם ריבית נקובה בתוספת תשואה עתידית.
בעלי האג"ח יהיו זכאים לקבל 10% מעליית הערך של הנכסים שישועבדו והאג"ח של החברה יישא ריבית שנתית של כ-0.1%, בהצמדה למדד המחירים לצרכן.
האם לדעתך ההצעה היא הוגנת ושווה?