היי, האם זהב היא סחורה או מטבע? היום נראה שרוב מנהלי ההשקעות טוענים שזהב ראוי מאוד להיות בתיק ההשקעות.
לדעתי זהב יכולה לתת איזון מצוין לתיק ההשקעות במיוחד בימים של חוסר וודאות.
זהב בדרך כלל מגן מפני אינפלציה משמעותית - עליות מחירים.
האם לדעתכם זהב חייבת להיות בתיק?