היי אלון פיאדה קיימת עוד שאלה,
חברת WIX בדרך להנפקת אגרות חוב פרטית למשקיעים מוסדיים.
האגח יגיעו לפירעון בשנת 2025, כאשר המשמעות היא דילול מניות בחברה.
כיצד הדבר ישפיע על משקיעים המחזיקים את מנית WIX? והאם יתכן שיהיו ביקושים גבוהים לאגח זה?