היי לכל העונים,
ידוע שחברות רבות נוהגות להכריז מדי שנה על חלוקת דיבידנד בסמוך למועד פרסום הדוח הכספי.
אך כתוצאה מהמשבר בשוק ההון כתוצאה מוירוס הקורונה, בחודש במרץ 2020 הכריזו 63 חברות בלבד על דיבידנדים.
שהינו מהווה ירידה של מעל 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
באילו חברות קיימת מגמת ירידה בחלוקת דיבידנד לפי סקטורים?