אהלן,
בחודש יוני היו פדיונות יחסית נמוכים לקרנות הנאמנות ובקרנות המסורתיות נרשמו תשואות מעורבות.
מול הקרנות המנוהלות יש את הקרנות הפאסיביות - הקרנות המחקות וקרנות הסל. תעשיית קרנות הסל והמחקות ממשיכה לגדול בנתח השוק שלה מהתעשייה כולה והיא מהווה כ-40% מתעשיית הקרנות.
האם תעשיית קרנות הנאמנות מתקשה להתאושש?