שלום ,
האם המגפה יצרה סוג חדש של אגרות חוב? והאם יש הגדרות ברורות לאג"ח זה?
אני יודע שחלק מהתקבולים של אג"ח הקורונה משמשים למימון פיתוח חיסונים וטיפולים וכו..