השלימה מכירת מגזר האפליקציות תמורת עד 34 מיליון דולר