היום הודיעו כי לא התקבלה הבקשה לתיקון השטר שהיה אמור להפחית את התמורה לבעלי האג"ח במקרה דל פרעון מוקדם
דווקא בסטרוברי ב' שהיא ללא בטחונות כן התקבלה הבקשה לתיקון השטר
בפועל סטרוברי ב' ירדה היום להבדיל מא'
מדוע? האם אין כאן הזדמנות אמיתית ?
תודה מראש