מתי אפשר להגיד שהגענו לתחתית במניה או במדד ולרוץ לאסוף?