בעולם:
* גלובלי: הבנקים המרכזיים מספקים נזילות לשווקים בכדי להתמודד עם הגידול בביקוש לנזילות, כתוצאה מהפאניקה בשווקים.
* ארה"ב: הפד הזרים נזילות לשווקים, לאחר שהפחית את הריבית לפני מעל שבוע ויאלץ להמשיך ולהפחית את הריבית בישיבתו ביום רביעי הקרוב.
* הנשיא טראמפ הודיע על מצב חירום שיאפשר לו לנקוט בצעדים מרחיבים שיתמכו בכלכלה.
* גוש האירו: ה-ECB שמר על ריבית הפיקדונות ללא שינוי, אך השתמש בכל שאר הכלים העומדים לרשותו. למרות מגוון הצעדים שנקט הבנק, ניכר כי ה-ECB ,מתקשה לפעול, לאור הריבית הנמוכה והמחסור בכלים מרחיבים.

כיוון לעתיד: עוצמת פגיעת הקורונה תלויה בהיקף ההתפשטות, וכן, בהיקף הצעדים המרחיבים שינקטו ממשלות ובנקים מרכזיים. אנו מעריכים כי, אי הודאות תימשך בטווח הקצר ותוביל להמשך התנודות בשווקים.

בישראל:
* בנק ישראל הודיע על הרחבת המדיניות המוניטרית, ובכלל זה רכישת אג"ח ממשלתיות לראשונה מאז 2009 ,ובנוסף, ביצוע עסקאות ריפו מול מוסדות פיננסיים.
* המטרה הינה למתן התנודתיות החריגה ולהזרים נזילות לשווקים הפיננסיים, ומדובר, למעשה ב- QE.
* לנוכח המשך ההתפשטות המגיפה והצעדים המקיפים שננקטו בימים האחרונים (שאפשר ואף יוחרפו), צפויה, להערכתנו, פגיעה משמעותית במשק. אין להוציא מכלל אפשרות צמיחה שלילית לפחות ברבעון השני, ואולי מעבר לכך, כתלות במשך המגיפה.

כיוון לעתיד: אנו עדיין סבורים, כי קיים סיכוי גבוה להורדת ריבית בישראל ל-0.1% ,אפשר אף לפני ה- 6/4 ,מועד ההחלטה הבאה.

* בנק ישראל הודיע הבוקר (יום ראשון) על הרחבת המדיניות המוניטרית, ובכלל זה רכישת אג"ח ממשלתיות לראשונה מאז 2009 (אג"ח מסוגים שונים ולתקופות שונות. עם זאת, לא צוינו היקפי הרכישה), ובנוסף, ביצוע עסקאות ריפו עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים. מטרת הצעדים, לפי בנק ישראל, היא למתן את התנודתיות החריגה ולהגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסיים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית.

אנו עדיין סבורים, כי קיים סיכוי גבוה להורדת ריבית בישראל ל-0.1% ,אפשר אף לפני ה-6/4 ,מועד ההחלטה הבאה, זאת לאור צעדי המנע שננקטו עד כה ואלה שעוד עשוים להינקט. לדברי נגיד בנק ישראל, "ההחלטות על המגבלות השונות שננקטו הן בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל". לפי הדיווחים השונים, הסיכויים להחמרה נוספת בצעדים לבלימת התפשטות הנגיף הם גבוהים, ובהתאם, גם הסיכונים לפגיעה משמעותית בכלכלה.

* נתוני סחר חוץ לחודש פברואר משקפים בצורה מתונה, אם בכלל, השפעה של הקורונה על המשק. סביר להניח שנתוני החודשים הבאים יצביעו על הרעה, שתחריף ככל שהמשבר יתארך ויזלוג למדינות נוספות, ובמקביל יוחמרו צעדי המניעה. בחודש פברואר חלה ירידה של כ-2% ביצוא התעשייתי, זאת בעיקר על רקע ירידה חדה ביצוא תרופות וביצוא כלי תחבורה והובלה (של כ-30% ,במעוגל). עם זאת, לא היינו מייחסים זאת להדממה שהתרחשה בסין במרבית חודש פברואר. ענפי היצוא העיקריים לסין הם רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים, ושם חלה דווקא עליה בחודש זה (ברמה המצרפית, טרם פורסמו נתונים לפי ארצות). בכל אופן, נגיף הקורונה, כידוע, כבר חצה את גבולות סין (שם בינתיים חוזרים בהדרגה לשגרה) והפך לבעיה עולמית.

* התחלות הבניה הסתכמו בשנת 2019 בכ-51 אלף (ירידה של 2% לעומת 201, מתוך זה 20% היו במסגרת מחיר למשתכן (אחוז דומה ב-2018 ). מספר הדירות המוגמרות עמד על רמה דומה.

* בחודש ינואר נמכרו 3,200 דירות חדשות, גידול של כ-2% לעומת חודש קודם. נזכיר, בשנת 2019 נרשם גידול משמעותי במכירות הקבלנים (גידול של 44% לעומת 2018 ). עם זאת, לאור משבר הקורונה, סביר להניח שבחודשים הקרובים, לפחות (כתלות באורך המשבר), יחול קיטון בהתחלות הבניה ובהיקף העסקאות.

* בחודש פברואר נרשמה ירידה בביקוש לעובדים במשק; מספר המשרות הפנויות עמד בחודש פברואר על כ-95 אלף, ירידה של 2.5% לעומת חודש קודם. בעקבות ירידה משמעותית בפעילות הסקטור העסקי, צפויה
להערכתנו ירידה בגיוסי העובדים, שתעמיק ככל שהמשבר יתארך.

* שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים (בני 64-25 ) עמד בחודש פברואר על 3.1% ( 3% בחודשים קודם), תוך ירידה קלה בשיעור ההשתתפות (ל-80% ). סביר להניח שהאינדיקאטורים משוק העבודה יצביעו על הרעה בחודשים הקרובים.

אג"ח ממשלתי בחו"ל: תשואות האג"ח הממשלתי הארוך רשמו עליות בעקבות ההרחבות הפיסקליות והזרמות הנזילות של הפד.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל

* התשואות בישראל עלו בשיעור חד בשבוע האחרון (גם בהשוואה למגמה בעולם), על רקע פדיונות גבוהים בקרנות הנאמנות. יתכן וגם "הפלונטר הפוליטי" תרם לעליה.

* לאחר ההודעה הבוקר של בנק ישראל על רכישת אג"ח ממשלתי, יורדות התשואות השקליות באופן מתון. התשואה השקלית ל-10 (ממש"ק 0330) נסחרת ברמה של 1.04% ,עליה של 55 נ.ב. בהשוואה ללפני שבוע. בכך נפתח פער חיובי בין האג"ח הישראלי לאמריקאי, לראשונה מאז סוף 2016.

* עליית התשואות הייתה אף יותר משמעותית באפיק הצמוד, לאור ירידה חדה בציפיות האינפלציה. חוזה המדד לשנה (OTC )נסחר בטריטוריה שלילית, 0.05%- , לעומת 0.6% לפני שבוע.

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...-reviews?tab=1