היי לכולם, המימושים בשווקי המניות בעקבות התפשטות הקורונה בעולם, היא הגורם לכך - חד משמעית.
היום השקל הוא אחד המטבעות החלשים בעולם כיוון שעבר מהלך פיחות, האם השקל ימשיך להיחלש?